När du som är förälder startar ett sparande till ditt barn är det bra att komma ihåg att barnet får tillgång till sparandet på 18-års dagen.

Fullmakt för någon annan

På en depå som ägs av ett barn måste det alltid finnas en förmyndarfullmakt. Så länge barnet är under 18 år har alltså du som förälder full tillgång till sparandet. Vill ni att sparandet ska skötas av någon annan, t.ex. en mor- eller farförälder kan vi ordna det med en ombudsfullmakt. Då kan mormor eller farfar både se till och handla åt barnet.

Vad händer när barnet fyller 18 år?

När barnet fyller 18 år gäller inte förmyndarfullmakt för föräldrarna längre. Barnet kan sjäv bestämma vilka aktier och fonder som ska handlas på depån. Det kanske är dags att flytta hemifrån eller att köpa sin första bil och till det behövs ett startkapital. Ombudsfullmakten finns kvar så länge barnet vill.

Spara till barn

På vår sida ”Spara till barn” har vi samlat allt du behöver veta kring barnspar, hur du kommer igång med ett barnsparande samt annan nyttig information.

Läs mer om sparande till barn

Spara åt ditt barn i ditt namn

Läs om fördelarna med att spara åt ditt barn i ditt namn>