När du handlar aktier på vanligt sätt kan du få delavslut som gör att du får flera courtage för det du ville köpa eller sälja eftersom köpen kan bli spridda på flera köpkurser och på flera dagar. Så är det inte med Andelsorder.

När du köper aktier via spartjänsten Andelsorder köper du aktier för ett belopp som är 100 kr eller mer. Det blir alltid ett courtage oavsett hur många olika aktier du har i din order. Du får så många hela och andelar av aktier som dina pengar räcker till. Du är garanterad att de aktier du ville köpa eller sälja verkligen blir köpta eller sålda om du lagt din köporder före klockan kl. 14.00, som är stopptiden för Andelsorder.

Till vilken kurs får man köpa och sälja?

Spartjänsten Andelsorder är unik så vi behöver en särskild kurssättning för att det ska fungera. När du lägger en Andelsorder är varken dagens högsta eller lägsta kurser kända och du kan inte limitera din order. Det du vet, är att du inte kommer att köpa till dagens högsta kurs, men inte heller till dagens lägsta kurs. Vi tror att du, om du sprider dina inköpstillfällen över tiden, ändå kommer vara en långsiktig vinnare.

Den aktiekurs du köper och säljer för bestäms av aktiens lägsta och högsta kurs under dagen. Om aktien enbart har handlats till en enda kurs under dagen är det ingen skillnad mellan högst och lägst betalt. Du får då denna kurs för både köp- och säljorder. Om aktien inte har handlats alls under dagen får du den senast fastställda köp- respektive säljkursen för Andelsorder.

Aktiens köpkurs

Köpkursen blir dagens högsta kurs minus 5 % av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för den specifika aktien.

Aktiens säljkurs

Säljkursen blir dagens lägsta kurs plus 5 % av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för aktien.

Exempel: Du vill köpa Ericsson B för 500 kr

Under den dagen handlas aktien till en kurs från 80 kr till 82 kr. Dagens spread (skillnaden mellan lägsta och högsta kurs under dagen) blir då 2 kr.

Fem procent av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för aktien (5 % av 2 kr) blir 0,1 kr. Dagens köpkurs i Andelsorder blir: 81,90 kr (82 – 0,1). Ordern ger: 6,10500 aktier (500/81,90).

I exemplet ovan är ingen hänsyn tagen till courtage.