Kurssättning för Andelsorder

Så funkar kurssättningen när du handlar via tjänsten Andelsorder.

När du handlar aktier på vanligt sätt kan du få delavslut som gör att du får flera courtage för det du ville köpa eller sälja eftersom köpen kan bli spridda på flera köpkurser och på flera dagar. Så är det inte med Andelsorder.

När du köper aktier och fraktioner via spartjänsten Andelsorder köper du dem för ett belopp som är 100 kr eller mer. Oavsett hur många aktier och fraktioner du köper för det beloppet blir det endast ett courtage. Om du lagt din order före 14:00, som är stopptiden för Andelsorder, är det garanterat att din order blir utförd.

Till vilken kurs får man köpa och sälja?

Spartjänsten Andelsorder är unik vilket innebär att vi behöver använda en särskild kurssättning. När du lägger en Andelsorder är varken dagens högsta eller lägsta kurs känd och du kan inte limitera din order. Du kommer då inte köpa till dagens högsta kurs men inte heller till den lägsta. Det kan du vinna på långsiktigt om du sprider ut dina köp över tid.

Den aktiekurs du köper och säljer för bestäms av aktiens lägsta och högsta kurs under dagen. Om aktien enbart har handlats till en enda kurs under dagen är det ingen skillnad mellan högst och lägst betalt. Du får då denna kurs för både köp- och säljorder. Om aktien inte har handlats alls under dagen får du den senast fastställda köp- respektive säljkursen för Andelsorder.

Aktiens köpkurs

Köpkursen blir dagens högsta kurs minus 5 % av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för den specifika aktien.

Aktiens säljkurs

Säljkursen blir dagens lägsta kurs plus 5 % av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för aktien.

Exempel: Du vill köpa Ericsson B för 500 kr

Under den dagen handlas aktien till en kurs från 80 kr till 82 kr. Dagens spread (skillnaden mellan lägsta och högsta kurs under dagen) blir då 2 kr.

Fem procent av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för aktien (5 % av 2 kr) blir 0,1 kr. Dagens köpkurs i Andelsorder blir: 81,90 kr (82 – 0,1). Ordern ger: 6,10500 aktier (500/81,90).

I exemplet ovan är ingen hänsyn tagen till courtage.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.