Kategori Okategoriserade

Nordnet väljer Aktieinvests digitala plattform för sitt incitamentsprogram

24 november 2020

Nordnet, en av Sveriges ledande aktörer inom sparande och investeringar, väljer Aktieinvests innovativa digitala plattform för sitt incitamentsprogram som innefattar alla medarbetare.

Med hjälp av plattformen kan Nordnet hantera sitt omfattande program på ett effektivt och högkvalitativt sätt samtidigt som deltagarna får en tydlig överblick över sitt innehav i programmet.

”Aktieinvests mångåriga erfarenhet, gedigna system och välfungerande processer gör dem till en perfekt partner att hantera det incitamentsprogram för medarbetare som vi lanserar i samband med vår notering på Nasdaq. Deras digitala plattform gör hanteringen av programmet både smidig och snabb och innebär också att alla våra medarbetare enkelt kan anmäla sig och följa sitt innehav”, säger Carina Tovi, Chief Human Resources Officer på Nordnet.

Aktieinvests nya digitala plattform har fått stort intresse ända sedan lanseringen på grund av de tydliga fördelarna den innebär. Idag är det ett stort antal bolag som använder sig av Aktieinvest digitala tjänster för att hantera sina incitamentsprogram.

”Vi vet att ett välfungerande incitamentsprogram bidrar till att ägarnas och medarbetarnas intressen förs samman och leder till en ökad ekonomisk prestation för bolaget. Att en ledande aktör som Nordnet nu väljer Aktieinvests plattform är ett kvitto på att den är ett kvalitativt verktyg för hantering av incitamentsprogram. Vi hoppas kunna bidra till att öka förutsättningarna för en lyckad lansering och löpande hantering av deras program”, säger Dan Johnson, VD Aktieinvest.

Med Aktieinvests plattform för incitamentsprogram får företaget en överblick över deltagarna i programmet, en tydlig sammanställning av innehav och transaktioner och en digital dokumenthantering. Dessutom har administratören på företaget och medarbetarna möjlighet till support från Aktieinvest samt tillgång till utförlig information om det specifika programmet. Genom att medarbetarna enkelt kan anmäla sig och följa utvecklingen av sitt innehav ökar engagemanget kring programmet. Plattformen kan även användas som internt kommunikationsverktyg via tillgång till ett kundanpassat intranät.

Mer information om Aktieinvests digitala plattform >

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Johnson, VD Aktieinvest
Mail: [email protected]
Tel: 070-9218318

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emittentinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emittentuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investment bank verksamma i Sverige sedan 2011. www.aktieinvest.se

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities gruppen med huvudkontor i Oslo, Norge, och har idag mer än 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, United Kingdom, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. www.paretosec.com

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.