Kategori Okategoriserade

Aktieinvest rekryterar CFO

27 oktober 2020

Aktieinvest har rekryterat Olof von Gertten Nordgren till rollen som Chief Financial Officer, CFO, med ansvar för finansiell rapportering, analys och verksamhetsutveckling.

Olof kommer närmast från en roll som chef för området Robotics på Länsförsäkringar där han tillsammans med sitt team ansvarat för automationslösningar för verksamheten. Han har tidigare arbetat med finansiell revision på Deloitte samt som managementkonsult på Accenture.

”Jag är mycket glad att vi kan välkomna Olof till Aktieinvest och till vår företagsledning. Olof har en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in i Aktieinvests kultur, med vårt starka fokus på lönsam tillväxt och finansiell stabilitet. Med Olofs erfarenhet av verksamhetsutveckling kommer vi kunna förstärka vårt erbjudande ytterligare ” säger Dan Johnson, VD på Aktieinvest.

”Aktieinvest är ett bolag som med höga ambitioner och starka ägare i Pareto står inför en jättespännande framtid. Att få vara med och ytterligare flytta fram positionerna inom digitalisering samt nya finansiella tjänster och produkter ser jag som en jätterolig utmaning”, säger Olof von Gertten Nordgren.

Olof tillträder tjänsten som CFO i början på januari 2021.

Aktieinvest är ett oberoende värdepappersbolag som tillhandahåller ett brett utbud av aktier och fonder. Bolaget har funnit i över 50 år och förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investmentbank verksamma i Sverige sedan 2011 .

Aktieinvest är ensamma i Norden om att erbjuda månadssparande direkt i aktier och tillhandahåller tjänster som förenklar för kunderna att spara hållbart. Dessutom återinvesterar Aktieinvest kundernas utdelningar utan extra kostnad.

Genom en modern digital plattform sköter Aktieinvest administration av incitamentsprogram, emissioner, uppköp, teckningsrätter och andra beslut avseende företagshändelser åt sina företagskunder.

Aktieinvest gör helt enkelt aktiesparande enklare.

För mer information vänligen kontakta:

Dan Johnson, VD Aktieinvest, Tfn: 070-9218318

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en ledande fristående nordisk investmentbank. Verksamheten består av corporate finance, project finance, aktie- och kreditanalys samt aktie- och obligationsmäkleri. Pareto Securities-koncernen har idag ca 500 anställda på totalt 16 kontor utspridda över Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. Pareto Securities AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har över 100 personer anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Olof von Gertten Nordgren, Aktieinvests nya CFO

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.