Kategori Okategoriserade

Aktieinvest lanserar tjänsterna Certified Adviser och Mentor

26 november 2020

Aktieinvest lanserar tjänsterna Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och Mentor på NGM Nordic SME och har rekryterat John Edgren som kommer ansvara för det nya affärsområdet. Rekryteringen är ett led i bolagets ökade fokus på företagstjänster.

Nasdaq First North Growth Market är en marknadsplats som drivs och opereras av Nasdaq Stockholm. Alla bolag som avser ansöka om upptagande av handel på First North måste utse en Certified Adviser som vägleder, stöttar och övervakar bolaget genom noteringsprocessen och även fortlöpande efter första dag för handel. Motsvarande funktion på NGM Nordic SME är Mentor.

John Edgren är utbildad jurist och ekonom och kommer närmast från Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser och Mentor där han tillsammans med en ytterligare ansvarade för att bryta ut affärsområdet till ett eget under affärsområdet Investment Banking. John har tidigare ansvarat för övervakningen av över 40 noterade bolag, varav majoriteten på Nasdaq First North Growth Market.

”Jag är mycket glad att få välkomna John till Aktieinvest. John har precis den erfarenhet och kunskap som vi behöver för att bygga ett starkt erbjudande inom tjänsterna Certified Adviser och Mentor, ett område som efterfrågas av våra företagskunder” säger Dan Johnson, VD på Aktieinvest.

”Det är otroligt kul att få ansluta mig till Aktieinvest som står inför en väldigt spännande framtid. Att få vara med och starta upp Certified Adviser och Mentor som en ytterligare satsning mot företagssidan känns otroligt spännande och även helt rätt i tiden för Aktieinvest”, säger John Edgren.

John Edgren tillträdde tjänsten den 17 augusti 2020.

För mer information kontakta:

Dan Johnson, VD Aktieinvest
070-9218318

John Edgren, Chef Certified Adviser & Mentor Aktieinvest
073-949 62 50

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emittentinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emittentuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en av de ledande investmentbankerna i Norden.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities gruppen med huvudkontor i Oslo, Norge, och har idag mer än 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, United Kingdom, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. www.paretosec.com

John Edgren, Chef Certified Adviser & Mentor Aktieinvest

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.