Kategori Okategoriserade

Förändringar i Aktieinvests ledning

6 februari 2019

Nätmäklaren Aktieinvest fick i slutet av förra året en ny ägare då Pareto Securities förvärvade Aktieinvest av Aktiespararna. Under de senaste åren har nätmäklaren Aktieinvest genomgått en stor transformation med tydligt fokus på digitalisering, modernisering av varumärket, samt genom att sätta nya, moderna produkter och digitala tjänster på marknaden. Ett arbete som nu fortsätter tillsammans med Pareto Securities. I samband med ägarbytet väljer nu Aktieinvests VD Therese Lundstedt att lämna bolaget.

Jag är otroligt stolt över den förändringsresa som bolaget och alla medarbetarna gjort under mina fyra år som VD men nu när bolaget går in i en ny fas med ny ägare är tiden rätt för mig att lämna, säger Therese Lundstedt, avgående VD Aktieinvest.

Vi beklagar att Therese väljer att lämna bolaget men vi har ett gott samarbete med Aktieinvests övriga ledningsgrupp och är övertygade om att vi tillsammans kommer att kunna dra fantastisk nytta av de fina synergier vi identifierat bolagen emellan, säger Mats Carlsson, VD Pareto Securities AB samt styrelseordförande Aktieinvest.

Styrelsen har påbörjat arbetet med en rekrytering av ny VD. I tiden fram till dennes tillträde går Mikael Näslund in i rollen som tillförordnad VD.  Mikael arbetar idag som vice VD och har en mångårig erfarenhet från bolaget och dess verksamhet.

– Vi kommer precis som tidigare fortsätta leverera enkla spartjänster till våra kunder. I och med de nya ägarna, Pareto Securities AB ser vi stora möjligheter att på sikt kunna bredda vårt erbjudande ännu mer, säger Mikael Näslund, tf VD Aktieinvest.

För ytterligare information kontakta:

Mats Carlsson, Pareto Securities AB
070-872 51 18, [email protected]

Mikael Näslund, tillförordnad VD Aktieinvest
070-957 17 75, [email protected]

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en ledande fristående nordisk investment bank. Verksamheten består i corporate finance, project finance, aktie- och kreditanalys samt aktie- och obligationsmäkleri. Pareto Securities-koncernen har idag ca 500 anställda på totalt 16 kontor utspridda över Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. Pareto Securities AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har över 100 personer anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.