Kategori Okategoriserade

Dan Johnson blir Aktieinvests nya vd

25 april 2019

Nätmäklaren Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet av Pareto Securities. Aktieinvest har under en tid letat efter en ny vd och under denna rekryteringsprocess har Mikael Näslund varit tillförordnad vd på bolaget. Nu har styrelsen hittat den person som kommer leda Aktieinvest framåt och fortsätta att utveckla bolaget. Dan Johnson blir ny vd för Aktieinvest från och med 25 april. Dan kommer närmast från CapMan där han var ansvarig för den svenska buyout-verksamheten.

Under de senaste åren har nätmäklaren Aktieinvest genomgått en stor transformation med tydligt fokus på digitalisering, modernisera varumärket, samt att sätta nya, moderna produkter och digitala tjänster på marknaden. Ett arbete som nu fortsätter tillsammans med Pareto Securities.

– Det finns mycket spännande möjligheter att utveckla och ytterligare stärka både Aktieinvests och Paretos i utgångspunkten unika erbjudande mot kunder i Sverige och andra marknader, samt effektivisera verksamheten genom att bygga på de båda bolagens gemensamma kompetenser, resurser och marknadsposition. Detta är ett arbete som jag ser mycket fram emot att driva tillsammans med Aktieinvests ledningsgrupp, medarbetare och Pareto, säger Dan Johnson tillträdande vd för Aktieinvest.

– Med Dan på plats tillsammans med övriga ledningsgruppen är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna nyttja fantastiska synergier vi identifierat bolagen emellan, säger Mats Carlsson, vd Pareto Securities AB samt styrelseordförande Aktieinvest.

Mikael Näslund som varit tillförordnad vd i Aktieinvest kommer nu ansvara för Aktieinvest operativa verksamhet i sin roll som COO. Mikael kommer tillsammans med Dan och övriga ledningsgruppen fortsätta att utveckla bolaget.

– I samband med att Dan kommer in i bolaget kan vi öka takten ytterligare och fokusera än mer på att leverera enkla och unika spartjänster till våra kunder. Förutsättningarna att bredda vårt erbjudande till kunderna är goda med Pareto Securities som ägare, säger Mikael Näslund, COO Aktieinvest.

För ytterligare information kontakta:

Dan Johnson, vd Aktieinvest
070-921 83 18, [email protected]

Mats Carlsson, vd Pareto Securities AB
070-872 51 18, [email protected]

Mikael Näslund, COO, tidigare tillförordnad vd Aktieinvest
070-957 17 75, [email protected]

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en ledande fristående nordisk investmentbank. Verksamheten består i corporate finance, project finance, aktie- och kreditanalys samt aktie- och obligationsmäkleri. Pareto Securities-koncernen har idag ca 500 anställda på totalt 16 kontor utspridda över Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. Pareto Securities AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har över 100 personer anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Dan Johnson, Aktieinvests nya vd

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.