Kategori Okategoriserade

Aktieinvest rekryterar Chief Marketing Officer

25 mars 2020

Aktieinvest har rekryterat Lisa Tingwall till rollen som Chief Marketing Officer, CMO, med ansvar för bolagets marknadsföring, försäljning i digitala kanaler och kundkommunikation.

Lisa har tidigare arbetat på Max Matthiessen och Trygg-Hansa och kommer närmast från en tjänst som marknadschef på Movestic Liv & Pension.

”Vår marknad genomgår stora förändringar både till följd av kundernas ökade förväntningar och förändrade köpbeteenden. Det ställer höga krav på vår marknadsnärvaro, ett attraktivt kunderbjudande och en kundupplevelse som överträffar kundernas förväntningar. Vi är därför glada över att ha rekryterat Lisa Tingwall med erfarenhet av dessa viktiga frågor”, säger Dan Johnson, vd på Aktieinvest.

Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities och har sedan 2019 en ny vd. Under de senaste åren har Aktieinvest genomgått en stor transformation med tydligt fokus på digitalisering, modernisering av varumärket samt att sätta nya, moderna produkter och digitala tjänster på marknaden.

”Aktieinvest är ett väldigt spännande företag med höga ambitioner, en stark företagskultur som präglas av genuin omsorg om kunden och ett stort fokus på att ytterligare förstärka sitt unika kunderbjudande inom långsiktigt sparande. Jag ser mycket fram emot att vara med på denna resa”, säger Lisa Tingwall.

Under de senaste åren har Lisa arbetat med digital transformation och effektiv, kundorienterad marknadsföring och digital försäljning på Movestic Liv & Pension. Hon har tidigare även arbetat med affärsutveckling och försäljning på Max Matthiessen och Trygg-Hansa.

Lisa Tingwall tillträder tjänsten som CMO på Aktieinvest den 30 mars 2020.

För mer information kontakta:

Dan Johnson, vd Aktieinvest
070-921 83 18, [email protected]

Lisa Tingwall, CMO Aktieinvest
073-620 28 35, [email protected]

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar.

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en ledande fristående nordisk investmentbank. Verksamheten består av corporate finance, project finance, aktie- och kreditanalys samt aktie- och obligationsmäkleri. Pareto Securities-koncernen har idag ca 500 anställda på totalt 16 kontor utspridda över Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. Pareto Securities AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har över 100 personer anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Lisa Tingwall, Aktieinvests nya CMO

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.