Kategori Okategoriserade

Aktieinvest utser vice vd

5 februari 2016

Ekonomi- och riskchef får ny roll.

Aktiespararnas nätmäklare Aktieinvest utser Mikael Näslund till vice vd. Han har tidigare varit ekonomichef och riskansvarig samt har en bakrgrund som revisor på Deloitte.

Utnämningen är en följd av Aktieinvests satsning som startades redan förra året med rekryteringen av Therese Lundstedt som ny vd. Bolaget har under senaste tiden bytt strategi, uttalat en ny digital ambition och rekryterat till flera nyckelroller.

Mikaels erfarenhet inom ekonomi, finansiering, risk samt compliance sammantaget med hans gedigna kunskap om Aktieinvest och Aktiespararkoncernen är ovärderlig för oss. Regelverken för värdepappersbolag som Aktieinvest ökar i samma takt som vi behöver utöka vår affär. Mikaels kompetens utgör därför en viktig del av vår affärsutveckling samt utvecklingen av Aktieinvest, säger Lundstedt.

Bland rekryteringarna som ska stärka satsningen finns it-chefen Tommie Ulvöy, marknadschefen Anna-Karin Krantz samt ett flertal utvecklare och projektledare till it-satsningen.

Nu söker Aktieinvest en ny riskansvarig som ska ersätta Näslund.

Mikael Näslund

Mikael Näslund

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.