Kategori Okategoriserade

Aktieinvest ökar digitaliseringstakten

18 augusti 2015

Som ytterligare ett steg i arbetet med att utveckla Aktieinvest har en ny marknads- och försäljningschef rekryterats. Idag tillträder Anna-Karin Krantz med tidigare erfarenhet från SEB Digital Banking samt Tele2. Anna-Karin är specialist inom CRM, kundinsikter, digital försäljning och analys.

– Anna-Karin är en viktig pusselbit i vårt arbete med digitalisera och modernisera Aktieinvest, säger Therese Lundstedt, VD Aktieinvest. Vi menar allvar med att bli en kundfokuserad nätmäklare med digital kommunikation och försäljning som paradgren, det gör detta till en mycket viktig rekrytering för oss. Anna-Karins kompetens och erfarenhet från både finansbranschen och den än mer kundfokuserade telekomsektorn passar oss perfekt.

Aktiespararna uttalade en nysatsning på det helägda dotterbolaget Aktieinvest under våren då Therese Lundstedt rekryterades som ny VD. Även Tommie Ulvöy har tillträtt som ny IT-chef och ansvarig för den nya kundplattform som just nu utvecklas. Nästa steg är att upprätta en marknadsavdelning med fokus på digital försäljning.

– Att få chansen att bygga upp en helt ny struktur med digital försäljning och kommunikation från grunden hos en mindre aktör som tar digitalisering och kunddata på största allvar känns som en fantastisk utmaning, säger Anna-Karin Krantz, ny marknads- och försäljningschef.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.