Kategori Okategoriserade

Aktieinvest rekryterar ny ansvarig chef för Certified Adviser och Mentor

10 december 2021

Som ett steg i Aktieinvests fortsatta satsning på företagstjänster har Aktieinvest rekryterat Rutger Ahlerup som ansvarig för tjänsterna Certified Adviser och Mentor. Dessa tjänster kompletterar både Aktieinvests emissionsinstitut och moderbolaget Pareto Securities Corprate Finance.

Nasdaq First North Growth Market är en marknadsplats som drivs och opereras av Nasdaq Stockholm. Alla bolag som avser ansöka om upptagande av handel på First North måste utse en Certified Adviser som vägleder, ger råd och övervakar bolaget genom noteringsprocessen och även fortlöpande efter första dag för handel. Motsvarande funktion på NGM Nordic SME är Mentor. Ansvarig för dessa tjänster hos Aktieinvest blir nu Rutger Ahlerup.

Rutger Ahlerup är utbildad ekonom och kommer närmast från rollen som Certified Adviser och Mentor på Mangold Fondkommission AB. Rutger har en bakgrund inom finans och har tidigare jobbat i flera år på Nasdaq Global Listings med noteringsprocesser och handelsplatsens redan noterade bolag. Rutger har tidigare ansvarat för övervakningen av över 40 noterade bolag, varav majoriteten på Nasdaq First North Growth Market.

”Rutger är ett välkommet tillskott till Aktieinvest. Han har snabbt satt sig in i vår affär och förstärkt vårt erbjudande inom tjänsterna Certified Adviser och Mentor”, säger Dan Johnson, vd på Aktieinvest.

”Det är otroligt kul att komma till Aktieinvest och vara en del av deras satsning på företagssidan. Det har varit tre intensiva första månader där vi har dubblerat antalet löpande kunder och har flera spännande noteringar planerade i början av 2022. Jag ser stora möjligheter för att ta fortsatta marknadsandelar och ett utrymme på marknaden för en Certified Adviser och Mentor som jobbar aktivt med sina kunder”, säger Rutger Ahlerup.

Rutger Ahlerup tillträdde tjänsten den 1 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Johnson, vd på Aktieinvest
Tel: 070-921 83 18

Rutger Ahlerup, Chef Certified Adviser & Mentor på Aktieinvest
Tel: 073-949 62 50

Rutger Ahlerup

Rutger Ahlerup, ny ansvarig chef för Certified Adviser och Mentor på Aktieinvest

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Aktieinvests nya visuella identitet