Kategori Okategoriserade

Aktieinvest lanserar ny grafisk profil

Aktieinvests nya grafiska profil

18 november 2021

Nätmäklaren Aktieinvest har i samarbete med designbyrån Söderhavet tagit fram en ny grafisk profil. Med den nya designen kommer de på ett bättre sätt kunna lyfta fram deras unika erbjudande med möjligheten att månadsspara i aktier.

– Vår drivkraft är att ge fler möjlighet att spara på sina villkor och i förlängningen skapa en bättre framtid för sig själva. Med hjälp av vår nya grafiska profil hoppas vi nu kunna nå ut till fler, säger Lisa Tingwall, marknads- och kommunikationschef på Aktieinvest.

Förstärker positionen på marknaden

Syftet med den nya grafiska profilen är att göra varumärket mer tillgängligt och möjliggöra olika digitala satsningar. Det är även ett steg på resan mot att göra det enklare att månadsspara i aktier. Tidigare har Aktieinvest exempelvis lanserat flera enkla sparprodukter, bland annat med fokus på hållbarhet.

– Vår tidigare grafiska profil lanserades 2016. Sedan dess har tiderna förändrats och det har även vi på Aktieinvest. Därför kände vi att det var dags att modernisera vårt utseende. Nu reflekterar det bättre vilka vi är och resan som vi är på, säger Lisa Tingwall.

Ny varumärkesplattform

Arbetet med att ta fram Aktieinvests nya grafiska profil påbörjades redan under 2020. Det har skett parallellt med uppdateringen av företagets varumärkesplattform. Där är det särskilt företagets unika tjänst med månadssparande i aktier som ligger i fokus.

– Den nya visuella identiteten förmedlar enkelheten i att bygga framtidskapital, vilket är kärnan i Aktieinvests erbjudande, säger Tobias Eriksson som nyligen blivit Design Director på designbyrån Söderhavet.

Se den nya grafiska profilen

Övergången till den nya grafiska profilen kommer att ske successivt. Redan nu kan man se den nya grafiska profilen på Aktieinvests hemsida. Där har färger och typsnitt bytts ut, men även bilder och illustrationer.

Målet har varit att skapa en mjukare och mer personlig framtoning som för tankarna till en ljusare framtid. Det tycker jag att vi har lyckats med, säger Tobias Eriksson.

– Vi är nöjda med resultatet. Den respons som vi fått från våra kunder hittills har varit överväldigande positiv, fortsätter Lisa Tingwall.

Före och efter våra nya grafiska profil

För mer information, vänligen kontakta:

Lisa Tingwall, marknads- och kommunikationschef, Aktieinvest
Mejl: [email protected]
Tel: 073-620 28 35

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emissionsintinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emissionsuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investment bank verksamma i Sverige sedan 2011. www.aktieinvest.se

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Rutger Ahlerup