Kategori Hållbarhet

Aktieinvest först i Sverige att lansera tjänst för klimatsmart sparande

Gör det enklare för sparare att välja gröna aktier.

16 december 2020

Efter succén med unik hållbarhetsdata för aktier lanserar nu Aktieinvest, som första sparinstitut i Sverige, en tjänst som gör det enkelt att spara i klimatsmarta aktier. Genom ett fördjupat samarbete med det världsledande analysföretaget Arabesque får sparare med den nya tjänsten tillgång till data över bolagens klimatpåverkan som innebär att de enklare kan göra aktiva val för ett grönt sparande. 

”Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor, men tyvärr har det varit svårt för sparare att få tillgång till tillförlitlig data för att göra hållbara investeringar. Med vår nya tjänst sänker vi trösklarna för att bidra till en positiv förändring genom att man enkelt kan värdera aktier baserat på bolagens klimatpåverkan samtidigt som man får avkastning på sina investeringar. Vi är övertygade om att det här är framtidens sparande”, säger Dan Johnson, vd Aktieinvest.

Redan 2018 lanserade Aktieinvest, som första svenska sparinstitut, möjligheten att utvärdera bolag utifrån hållbarhetskriterier baserade på branschspecifik ESG-data som handlar om miljö, social hållbarhet och styrning eller på FN:s Global Compact som gäller för alla branscher. Utöver det kan spararen välja bort vad man inte vill investera i, som till exempel alkohol, vapen och fossila bränslen. Nu tar Aktieinvest nästa steg i sitt erbjudande till spararna genom att inkludera data kring bolagens klimatpåverkan, dvs. i vilken utsträckning de bidrar till den globala uppvärmningen. Det gör de i ett fördjupat samarbete med Arabesque, ett världsledande bolag inom analys av big data med hjälp av artificiell intelligens och machine learning kring information om börsbolagens hållbarhet.

”Vi ser en allt större efterfrågan från investerare i Sverige och globalt kring transparens både gällande bolagens hållbarhet samt kring deras faktiska klimatpåverkan. Vårt fördjupade samarbete med Aktieinvest där vi nu adderar specifika data kring i vilken utsträckning börsbolag världen över bidrar till den globala uppvärmningen innebär att det finns ännu större möjlighet för privatpersoner att göra skillnad. Vår data visar dessutom tydligt att företag som levererar på hållbarhet även kan generera bättre avkastning”, säger Maria Mähl, nordisk chef på Arabesque.

Samtidigt som Aktieinvest lanserar den nya tjänsten för de som själva vill välja vilka klimatsmarta aktier de vill spara i, uppdaterar de också sin Hållbarhetsbox med den nya datan gällande bolagens klimatavtryck från Arabesque. Hållbarhetsboxen är en paketering av de bolag som presterar bäst inom hållbarhetskriterierna och vänder sig till de som inte vill göra aktiva val kring vilka aktier de investerar i, men som ändå vill spara hållbart. Genom Aktieinvests unika tjänst, Andelsorder, kan spararen månadsspara i Hållbarhetsboxen och på så sätt låta pengarna jobba för planeten och framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Johnson, VD, Aktieinvest
Mail: [email protected]
Tel: 070-921 83 18

Lisa Tingwall, Kommunikations- och marknadschef, Aktieinvest
Mail: [email protected]
Tel: 073-620 28 35

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emittentinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emittentuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investment bank verksamma i Sverige sedan 2011. www.aktieinvest.se

Hållbarhetsdata för aktier

Aktieinvest lanserar en tjänst som gör det enkelt att spara i klimatsmarta aktier.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.