Kategori Okategoriserade

Ny app gör månadssparande i aktier enklare

Aktieinvests app

1 december 2022

Nätmäklaren Aktieinvest lanserar en app för att ytterligare förenkla möjligheten att månadsspara i aktier. Tack vare unik teknik som gör det möjligt att köpa en del av en aktie är det lika enkelt att månadsspara i aktier som att spara i fonder – nu även direkt i mobilen.

– Det finns många aktörer som erbjuder aktiehandel, men att köpa andelar av aktier, så kallad fraktionshandel eller andelshandel, har varit Aktieinvests unika tjänst sedan 1965 i Sverige. Nu tar vi nästa steg och gör det möjligt att månadsspara i aktier via andelsorder i vår app. Vi är övertygade om att månadssparande i aktier är ett bra alternativ för att uppnå ett långsiktigt hållbart sparande. Genom att månadsspara i aktier ger du dina pengar chansen att växa över tid. Dessutom får du möjligheten till ett diversifierat sparande och slipper att tajma börsen. För att göra det enklare för fler att komma igång har vi nu skapat en app som ska sänka trösklarna till ett långsiktigt och hållbart sparande, säger Dan Johnson, vd på Aktieinvest.

Börsen ska vara för alla

Syftet med appen är att göra det möjligt för alla, oavsett kunskapsnivå eller storlek på kapital, att investera på börsen.

– Vi ser att ovana investerare kräver enkelhet för att komma igång. För många har trösklarna för aktiesparande tidigare varit för höga. Det vill vi ändra på med Aktieinvests app. Ett sparande hos Aktieinvest ska vara ett enkelt, automatiserat och regelbundet sparande som leder till god värdetillväxt med begränsad risk över tid, säger Dan Johnson, vd på Aktieinvest.

Unik teknik: köp en del av en aktie

Appen bygger på Aktieinvests unika teknik för andelssparande, det vill säga att handla för ett fast belopp istället för i antal aktier. Andelssparandet möjliggör ett enkelt månadssparande i aktier i något som Aktieinvest kallar för sparboxar. En sparbox är en samling aktier eller fonder utvalda utifrån en viss investeringsstrategi med fastställda kriterier och har en tydlig och enkel månadsvis prissättning där utdelningar återinvesteras automatiskt och utan kostnad.

Att spara i en sparbox innebär att man genom en stående månadsöverföring köper andelar i en sparbox som man själv valt utifrån sina egna preferenser. Det finns olika sparboxar för olika behov och intresseområden som alla är utvalda av sparprofiler, professionella analytiker och Aktieinvest utifrån olika investeringsstrategier. Man kan också välja att sätta ihop sin egen sparbox med ett eget urval av aktier.

Ladda ner appen

För mer information, vänligen kontakta:

Lisa Tingwall, marknads- och kommunikationschef, Aktieinvest
Mejl: [email protected]
Tel: 073-620 28 35

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emissionsintinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emissionsuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investmentbank verksamma i Sverige sedan 2011. www.aktieinvest.se

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.