Kategori Okategoriserade

Aktieinvest lanserar ny sparprodukt tillsammans med känd sparprofil

15 mars 2022

Nätmäklaren Aktieinvest lanserar nu en ny sparprodukt i samarbete med sparprofilen och författaren Marcus Hernhag.

Aktieinvest har sedan 2017 erbjudit sina kunder möjligheten att månadsspara direkt i färdiga sparboxar med aktier och fonder. Nu lanserar de en ny sparbox med fokus på utdelningsaktier tillsammans med sparprofilen Marcus Hernhag.

– För oss har det alltid varit viktigt att kunna tillhandahålla ett enkelt sparande. Därför känns det nu naturligt att lansera en sparbox med svenska utdelningsaktier, inte minst i dessa tider när det är skakigt på börsen. Det är inspirerande att få göra detta tillsammans med Marcus som är extremt kunnig inom området, säger Dan Johnson, vd på Aktieinvest.

Ny sparbox med utdelningsaktier

Den nya sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag innehåller svenska utdelningsaktier. Aktierna väljs ut av sparprofilen och författaren Marcus Hernhag som bland annat har skrivit boken Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning.

– Jag har länge förespråkat att man ska spara i utdelningsaktier. Nu kan man enkelt följa min strategi, säger Marcus Hernhag som står bakom sparboxen.

Ett enklare aktiesparande

Med den nya sparboxen blir det enkelt att månadsspara direkt i utdelningsaktier, där man bland annat kan man välja att få köpen genomförda helt automatiskt. Dessutom kan man välja att få utdelningarna återinvesterade utan kostnad.

– Det finns ingen som har en liknande produkt på marknaden. Därmed är lanseringen av denna sparbox ännu ett steg för oss mot att göra aktiesparande enklare och mer tillgängligt för fler, säger Dan Johnson.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Johnson, VD på Aktieinvest
Mejl: [email protected]
Tel: 070-921 83 18

Marcus Hernhag, sparprofil och författare
Mejl: [email protected]
Tel: 073-242 01 75

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emissionsinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emissionsuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investmentbank verksamma i Sverige sedan 2011. www.aktieinvest.se

Marcus Hernhag

Om Marcus

Marcus Hernhag är en sparprofil och författare. Tidigare har han bland annat har skrivit boken Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning. Sedan flera år tillbaka arbetar han även som aktieskribent på Sveriges största privatekonomiska tidskrift Privata Affärer.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.