Kategori Okategoriserade

Rapportsäsongen är i full gång

Halvvägs genom rapportsäsongen så har börsen fortsatt att klättra starkt. Januari var den enskilt starkaste månaden sedan oktober 2015. Det säger Stefan Wård, aktieanalytiker, på Pareto Securities i sin analys av starten på börsåret 2019 och den pågående rapportsäsongen.

Positiv utveckling på USA-börserna

”I USA är S&P 500 upp 9.2% sedan årsskiftet. Tekniktunga Nasdaq är upp 12% och Russell (Small Cap-index) är upp 13%. De sektorer som gått starkast i USA är Industri (där även verkstad ingår), +14%, följt av Energi, + 13%, och Kommunikationstjänster, +12%. Bland enskilda aktier som har gått starkt under 2019 är det värt att nämna GE (General Electric) +40%, Netflix +33% och Facebook +30%.”

Svaga rapporter från Telia och H&M

”I Sverige är OMX 30 upp 10% under 2019 efter att ha fallit 17% under de sista tre månaderna av 2018. Bland de större bolagen som har rapporterat har vi haft en besvikelse från Telia där den svenska verksamheten visar svagare lönsamhetsutveckling än önskat. Bolaget adresserar detta problem genom ytterligare besparingsåtgärder. Aktien har varit bland de svagare i OMX 30 och är ned 5% under 2019. Sett i ett längre perspektiv är Telias utveckling mycket svag. Under de senaste 5 åren är aktien ned över 20% medan OMX 30 är upp cirka 20%.

H&M är ett annat storbolag som inte lyckats särskilt väl under de senaste åren. Aktien har mer än halverats och dras med ordentliga förtroendeproblem för tillfället. Även den senaste rapporten var svag, men räddades av en bibehållen utdelning. En kortsiktig lösning då utdelningen endast till hälften är finansierad av fritt operationellt kassaflöde.

MTG, som är i process att särnotera Nordic Entertainment (NENT), levererade en rapport som var i linje med marknadens förväntningar. I rapporten gick NENT något bättre än väntat medan MTGx visade en väsentligt svagare försäljningsutveckling, än vad vi väntat oss. Under mars kommer både NENT och MTG hålla varsin kapitalmarknadsdag (11 och 12 mars) och i slutet av mars kommer NENT att börja handlas som ett eget bolag på Stockholmsbörsen.”

Börsåret 2019 har börjat starkt för råvaru- och materialbolagen

”För råvaru- och materialbolagen har börsåret 2019 börjat starkt kursmässigt. Än så länge är det främst skogsbolagen, SSAB och Lundin Petroleum som har rapporterat, medan gruvbolagen och de övriga oljebolagen rapporterar under kommande veckor. Överlag har skogbolagen och även SSAB rapporterat siffror något under förväntan, men bättre än förväntad guidance för 2019, vilket har lett till ett generellt positivt mottagande, särskilt mot bakgrund av de försämrade utsikter som snabbt prisades in under Q4 2018. Essitys rapport var starkare än väntat och marginalutsikterna inför 2019 och vidare ser positiva ut. På oljesidan så levererade Lundin Petroleum starka siffror trots vikande oljepris under Q4 2018, och bolaget presenterade dessutom en utdelning på USD 500m (nära 4.5% direktavkastning), som lär öka under kommande år, uppbackat av det stora Johan Sverdrup-fältet som de planerar att starta upp under Q4 2019.”

Utsikter för verkstadsbolagen

”Verkstadsbolagen har i allmänhet visat något bättre resultat än förväntat och även utsikterna inför början på 2019 ser relativt sett positiva ut. Allt handlar dock om förväntningar, dvs aktieinvesterare har under hela 2018 haft en negativ bild av konjunkturen och förväntat sig att toppen av konjunkturen nåddes under 2018 och att det därför har varit dags att sälja verkstadsaktier. I slutet av förra året och i början på 2019 har vi dock sett en god återhämtning på börsen och cykliska verkstadsaktier har återhämtat en del av den tidigare kraftiga nedgången.

Vår syn är att verkstadsbolagen har sjunkit allt för kraftigt och att aktiemarknaden har diskonterat en mer recessionsliknande utveckling under 2019. När så utfallet för det fjärde kvartalet 2018 visar sig vara relativt sett bra och bolagen pekar på en oförändrad efterfrågeutveckling under först kvartalet 2019 andas investerarna ut och handlar upp aktierna. I det korta perspektivet tror vi dock att man ska vara försiktig med att fortsätta att handla upp verkstadsaktierna eftersom vi bedömer att en konjunkturnedgång är på väg i både Europa och Kina samt någon gång under 2019 även i USA. När denna nedgång slår med full kraft tror vi att det är ett bättre läge att köpa cykliskt, dvs att man köper cykliskt när det ser som sämst ut. Vi tycker värderingen är fortsatt attraktiv för verkstadsbolagen eftersom vi tror att konjunkturnedgången bli relativt sett kortvarig, kanske inte mer än fyra kvartal av fallande efterfrågan. Därefter någon gång under 2020 tror vi att konjunkturen kan vända uppåt igen.”

Stora affärer inom läkemedelssektorn

”I läkemedelssektorn har ett flertal av de större läkemedelsbolagen rapporterat. Hittills är det ingenting som sticker ut negativt, snarare åt det andra hållet. Dock har guidance för 2019, för de flesta bolagen, varit i linje med förväntningarna. Medicinteknik har fortsatt utvecklats starkt, vilket avspeglas i solida rapporter för både Getinge och Arjo, där det sistnämnda bolaget levererade mycket stark organisk tillväxt i USA, vilken överträffade dess närmaste konkurrenter. Året började annars starkt med en rad stora affärer, bl.a. Bristol-Myers Squibbs köp av Celgene för 74 miljarder dollar. Dessutom gjorde både GSK och Eli Lilly mindre tilläggsinvesteringar inom det heta onkologiområdet. Vi tror att 2019 kan komma att präglas av flera spektakulära affärer inom sektorn.

Slutligen bör vi omnämna en faktor som kan lägga sordi på stämningen och det är President Trumps mål att pressa de höga amerikanska läkemedelspriserna. Frågan har varit på tapeten under flera decennier utan att det har fått något resultat, men det verkar nu som om en del förslag ligger på bordet för att bl.a. rensa upp i floran av mellanhänder och se till att patienterna erhåller de rabatter som läkemedelsbolagen ger ut, utan att dessa hamnar hos mellanhänderna.”

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ​

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.