Kategori Okategoriserade

Experternas tro om börsen 2019

Charlotta Faxén, Lannebo Fonder, Kristoffer Lindström, Redeye och Erik Brändström, Spiltan Fonder, ger sin syn på börsåret 2019. Ta del av deras tankar kring förra årets börsnedgång, politisk osäkerhet, hållbarhet, bolagsvärderingar samt om börsen slutar på +/-. Du får även tips på hur du ska tänka kring investeringar i det rådande börsklimatet samt intressanta bolag och sektorer att titta närmare på under året.

Charlotta Faxén, Förvaltare, Lannebo Fonder

Hur summerar du börsåret 2018?

2018 var ett stökigt år. Det som främst präglade aktiemarknaden var att vi fick en konjunkturinbromsning som sammanföll med politisk oro i form av handelskrig mellan Kina och USA, Brexit och skuldkris i Italien. Detta ledde till att riskaptiten sjönk på aktiemarknaden och året slutade med röda siffror.

Vad tror du om den svenska börsen 2019?

De faktorer som påverkade börsen 2018 kommer att fortsätta att påverka börsen även 2019. En viktig faktor är handelskriget mellan Kina och USA. Länderna kommer att träffas under januari för försatta förhandlingar och förhoppningsvis får vi lite klarhet därefter.

Ser vi tillbaka har europeiska börser varit instabila det senaste året och fram till halvårsskiftet var de amerikanska börser som har höll uppe världsindex. Den senaste tidens börsfall har dock medfört att värderingarna av många bolags aktier ser attraktiva ut. Om man jämför med finanskrisen 2008 så är även bolagens balansräkningar i betydligt bättre skick och flera verkstadsbolag sitter på stora kassapositioner. Även banksektorn är mer stabil nu jämfört med 10 år sedan. Givet att vi inte kommer in i en kraftig recession finns det goda möjligheter för Stockholmsbörsen att hamna på plus under 2019.

Vilka är dina favoritaktier för 2019 och varför?

Under 2019 tror jag att hållbara fonder kommer att få sitt stora genombrott. Att intresset från sparare tidigare har varit svalt kan bero på att det har varit svårt att särskilja en hållbar Sverigefond från en ”vanlig” Sverigefond då de olika fondernas innehav varit i stort sett desamma. Men med den varma sommaren som var i Sverige samt olika naturkatastrofer i världen, såsom tyfonen i Thailand, så tror jag att fler kommer att intressera sig för hållbara placeringar.

I december lanserade vi Lannebo Sverige Hållbar. I den kommer hållbarhet ha en mer avgörande roll och vi kommer att investera i bolag som bidrar till samhället, exempelvis genom produkter eller tjänster som förbättrar klimatet, såsom återvinning och energieffektivisering. Vi investerar även i bolag som har höga hållbarhetsbetyg och som är i framkant kring socialt ansvar, miljöarbete och företagsstyrning.

Om man vill investera i hållbarhet finns det flera intressanta bolag i Sverige t.ex. Garo som sätter upp laddstolpar för elbilar. I och med att vi får investera 10 procent av fonden i övriga nordiska länder tar vi tillfället i akt och har exempelvis investerat i återvinningsföretaget Tomra i Norge och vindkraftsbolaget Vestas i Danmark.

Hos oss kan du spara i Lannebos fonder. Logga in på din depå för att läsa mer om deras fonder.

Kristoffer Lindström, Aktieanalytiker Tech, Redeye

Hur summerar du börsåret 2018?

Fram till oktober utvecklades börsen bra därefter fick vi sedan se ganska branta fall. Året summeras till en nedgång på närmare 11 procent. Vinstutsikterna verkar vara relativt stabila så det vi primärt har sett är en multipelkontraktion, det vill säga dämpad riskvilja. En starkt bidragande effekt är att räntorna börjar leta sig upp på högre nivåer, det gör att stora summor pengar börjar skiftas ut från aktier till räntemarknaden vilket skapar kapitalutflöden. Då vi sitter i flödet och pratar med många investerare så kan den dämpade riskviljan bekräftats bland många investerare vi har kontakt med. Antalet IPO:s minskade jämfört med 2017 relativt kraftigt, av allt att döma har riskaptiten bland investerare gått ned ganska mycket den senaste tiden vilket också avspeglas i lägre värderingar.

Vad tror du om techsektorn 2019 – vad kommer att påverka den och hur tror du att börsåret blir techbolagen?

Vid en börsnedgång är det oftast de sektorer som gått starkt som drabbas mest. Techbolagen generellt har sett relativt stora nedgångar i värderingar vilket är en effekt av dämpad riskvilja och sannolikt lägre tillväxtförväntningar och att de under flertalet år har presterat väldigt bra. Jag tycker det är svårt att sia om hur en hel sektor kommer utvecklas, då blir det per definition ett uttalande om makro såsom ränteutveckling, handelskrig mellan USA och Kina m.m. Jag tycker man börjar se attraktiva värderingar på flera bolag, med det sagt, så får vi se fortsatta börsnedgångar och stigande räntor kommer nog även många techbolag få se en svag utveckling relativt historiken under året.

Jag kommer hålla ett extra öga på utköp och förvärv. De stora techbolagen som GoogleAppleAmazonMicrosoft och Facebook sitter på enorma kassor. Med lägre värderingar på börsen och även i privatmarknaden tror jag att M&A (förvärv och uppköp) inom Tech kan öka. En förväntan bland investerare om utköp kan skapa en ”kudde” i värderingarna. Jag har ett fokus på iGaming samt Gaming. Två utköp/bud vi fick se under 2018 var MRG och Cherry, och jag tror fler affärer är att vänta inom den sektorn.

Vad håller du ett extra öga på under 2019 – något som kan indikera att man ska vara försiktig vs tvärtom?

Mitt och Redeyes fokus är kring mindre tillväxtbolag primärt inom Tech och Life Science. Dessa typer av bolag är de första som får känna av en börsnedgång då investerare flyr likviditetsrisken. Detta gör att flera har fått se stora nedgångar utan att fundamenten i företagen har förändrats nämnvärt. Jag tycker man alltid ska se till bolagens enskilda utveckling och inte lägga så mycket fokus på top-down, då man generellt inte har någon direkt ”edge” att göra antaganden om makro. Man ska dock vara medveten vart man befinner sig i en börscykel, sannolikt framöver får vi nog se en fortsatt dämpad riskvilja och en relativt svag börs, då blir det ännu viktigare att investera i starka och bra bolag.

Jag fortsätter att förespråka att leta efter företag som inte påverkas så mycket av konjunkturcykler, med bra företagsledningar där man har ett aktieägarfokus, konkurrensfördelar och skalbara affärsmodeller. I längden tror jag man vinner på en sådan investeringsfilosofi och enligt mig så skapar börsnedgångar, som den vi har sett, väldigt intressanta investeringsmöjligheter, om man har lite längre horisont.

Vilka är dina favoritaktier för 2019 och varför?

Två aktier jag bevakar som jag tror starkt på under 2019 är:

  • THQ Nordic, ett spelföretag (Gaming) som har en rad intressanta spelsläpp under året samt leds av en av börsens allra bästa Vd:ar enligt min mening.
  • Hexatronic Group där jag tror man får se en förbättrad marknad i Sverige inom fiber samt att utlandssatsningen börjar ge resultat på allvar under året.

Erik Brändström, Förvaltare, Spiltan Fonder

Vad tror du om den svenska börsen 2019 – vad kommer att påverka den, vilka sektorer kommer att gynnas/missgynnas och kommer börsen att sluta på plus eller minus?

Att ta med sig in i 2019 är att riskerna under flera år ökat i takt med stigande tillgångspriser och så länge riskinsikten (och därmed även risktoleransen) inte är ikapp risktagandet måste vi även framöver tyvärr vara beredda på snabba kast och att ”stökiga” perioder. Precis det som vi såg under avslutningen på 2018. Därför är det idag extra viktigt att se över sitt sparande och val av både land, bransch och bolag. Risk och avkastning hänger alltid ihop. Låga (och i Sverige negativa) styrräntor ger både möjligheter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. Vi gör inga prognoser på börsen som helhet utan lägger vår tid och fokus på det vi kan påverka – och det är att välja rätt bolag att investera i.

Vad håller du ett extra öga på under 2019 – något som kan indikera att man ska vara försiktig vs tvärtom?

När det pratas investeringar är det ofta fullt fokus på att ”hitta vinnarna” men över tid har det visat sig att den kloka strategin egentligen är att undvika dåliga bolag och därmed minska risken att göra stora misstag. Genom att vi på Spiltan Fonder har ett tydligt ramverk för vad ett ”Spiltan-bolag” är ger det oss goda förutsättningar att undvika de stora misstagen. Vi undviker helt enkelt att investera i bolag som är verksamma inom branscher där förutsättningarna är osäkra och oförutsägbara.

Bolag vi gillar och investerar i måste passa in i vårt ramverk för vad som är ett ”Spiltan Fonder-bolag”. Kriterierna är; 1. Verksamhet vi förstår 2. Förutsägbar verksamhet 3. Långsiktigt uthållig och hållbar verksamhet 4. Höga marginaler och räntabilitet 5. Stabilt kassaflöde 6. Ärlig och rationell ledning samt bra ägare 7. Stabil historik och 8. Hållbarhet. Klarar bolaget av dessa kriterier och aktien prissätts (dvs. börskursen) rimligt i förhållande till bolagets värde är det ett bolag som vi vill äga.

På andra sidan, dvs. bolag och branscher vi undviker finns; prospekteringsbolag – exempelvis gruvor, olja och andra råvaror; forskningsbolag – exempelvis inom biotech och ny teknik; förhoppningsbolag – inom t.ex. IT, läkemedel eller annan ny ännu ej etablerad teknik/produkt/tjänst och ”utbud- och efterfrågan-bolag” – bolag vars framtid styrs av tillgång/efterfrågan på en underliggande råvara.

Sammanfattning; För framgång 2019 = Undvik misstagen!

Vilka är dina favoritaktier för 2019 och varför?

Som alltid – men om möjligt ännu mer för 2019 – gäller det att verkligen göra sin ”hemläxa” vid val av bolag att investera i. För i grund och botten är det utvecklingen i de enskilda bolagen som de facto skapar avkastningen i våra fonder – det är viktigt att inte tappa bort den insikten – och det gäller både på aktie- och räntemarknaden. Med det som utgångspunkt och med vår investeringsfilosofi, vilken varit densamma sedan starten 2002, och som över tid har visat sig vara framgångsrik känner vi oss trygga med att fortsatt leta efter och investera i ”Spiltan-bolag”.

Ser vi framåt har vi efter börsnedgången (börsen var ned med drygt 10% bara under december!) i slutet av 2018 ett läge där flertalet kvalitetsbolag kommit ner i pris. Det kombinerat med i flertalet fall en fortsatt god resultatutveckling och fortsatt låga räntor talar för aktier som ett bra alternativ. I bästa fall har vi redan varit igenom en korrigering under slutet av 2018. Men köp inte bara ”börsen” eller senaste trenden utan säkra osäkerheten genom att välja rätt bolag. Ju större möjlighet bolaget har att skapa egengenerade resultat (= tillväxt) desto bättre. Ett par exempel på sådana bolag – vi kan kalla dem favoritaktier – är t.ex. Beijer RefAAK och Nibe.

Hos oss kan du spara i Spiltans fonder. Logga in på din depå för att läsa mer om deras fonder.

Läs experternas tro om börsen 2020 här >

Lannebo Fonder

Redeye AB

Spiltan Fonder AB

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.