Kategori Okategoriserade

Sparexpertens deklarationstips inför årsskiftet

Vi träffade Nicolas Kortesluoma, jurist och sparexpert hos Aktiespararna, och ställde lite frågor om deklarationen och om det är något särskilt som man bör tänka på så här innan årsskiftet.

Kan jag göra något nu i november-december inför deklarationen nästa år?
Se över årets transaktioner! Om man har gjort affärer som resulterat i vinst eller förlust, är det en god idé att se över vad som går att kvitta. Har man efter att ha kvittat alla transaktioner vinster eller förluster över, kan man också passa på att plocka fram eventuella vinster eller förluster som man har i sin depå för att kunna kvitta så mycket som möjligt.

Väljer man att ta fram vinster eller förluster får man göra en så kallad aktievändning. En aktievändning går ut på att du säljer aktien och sedan köper tillbaka den. För att Skatteverket ska godta detta krävs dock att man har tagit en verklig kursrisk (alltså att kursen ska ha kunnat förändras) och jag tycker därför att man bör vänta till följande handelsdag för att köpa tillbaka aktien.

Det går även att till exempel ge bort aktier med förlust i gåva till någon som har en vinst på en aktieförsäljning som hen inte kan kvitta. Sedan gåvoskatten togs bort har det här blivit ett ganska vanligt sätt att reglera vinst och förlust inom familjen. Vid gåva är det viktigt att gåvogivaren för över aktierna till gåvotagaren innan dessa säljs. Gåvotagaren tar då över gåvogivarens anskaffningsvärde och kan därmed använda dennes latenta vinst eller förlust.

Är det något som är nytt och värt att veta inför deklarationen 2017?
Det är inga större förändringar, förutom det att avdraget för privat pensionssparande har slopats helt från och med den 1 januari 2016 för dem som har pensionsrätt i sin anställning och inte heller har inkomst av näringsverksamhet.

Däremot kan många sparare komma att stöta på ovanliga händelser i större bolag. Till exempel har Kinnevik genomfört något som kan uppfattas som en extrautdelning. Kinnevik genomförde en split med inlösen (varje aktie delades upp i två aktier och den ”nya” aktien löstes in automatiskt) där varje aktieägare fick 18 kr per aktie. Den inlösta aktien ska inte deklareras som en utdelning utan som en försäljning. Det här innebär att en del av anskaffningsvärdet man har haft för sina Kinnevik-aktier ska flyttas över till inlösenaktien. Äger man Kinnevik A-aktier ska 6,9 procent av anskaffningsvärdet hänföras till inlösenaktien. Äger man istället B-aktier är det 8,3 procent som gäller. Anskaffningsvärdet för de Kinnevik-aktier man har kvar minskas med motsvarande belopp.

Förändrade anskaffningsvärden kan man också se i till exempel NCC eftersom att de delat ut Bonava. Utdelningen behöver inte deklareras i år om man inte har sålt NCC eller Bonava.

(Aktieinvest räknar om förändringar av anskaffningsvärden allteftersom Skatteverket kommer med sina rekommendationer om fördelning av anskaffningsvärden.)

Om jag sparar på ett Investeringssparkonto, är det något särskilt jag behöver tänka på som har med deklarationen att göra?
Som sparare behöver man inte tänka på särskilt mycket. Investeringssparkontot är mycket enkelt jämfört mot en traditionell depå. För ett Investeringssparkonto tas det upp en schablonintäkt i inkomstslaget kapital, men det är ingenting man behöver fylla i på egen hand.

Om jag har mitt sparande på en vanlig aktie- och fonddepå, kan jag kvitta aktie- och fondaffärer mot varandra?
Ja, det går bra. Gäller det affärer med onoterade aktier är det enbart fem sjättedelar av vinsten/förlusten som går att kvitta. Gäller det fonder och noterade aktier kan man kvitta hela vinsten mot hela förlusten.

Vad kan jag göra som fortfarande sparar på ett IPS (Individuellt pensionssparkonto)?
Från och med 1 januari 2016 är avdragsrätten för privat pensionssparande slopad.
Om man däremot har inkomst av näringsverksamhet har man rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten (dock högst 443 000 kr) för pensionssparande i pensionsförsäkring eller på pensionssparkonto.
Den som har inkomst av tjänst, men helt saknar pensionsrätt i sin anställning får också göra ett avdrag. Avdraget uppgår till 35 procent av anställningsinkomsten (dock högst 443 000 kr).

Om man fortfarande har ett IPS-sparande men inte längre har rätt till avdrag, bör man avsluta detta sparande då det skattemässigt inte längre är gynnsamt.

Deklarerar jag som vanligt på min kapitalförsäkring?
En kapitalförsäkring behöver man inte själv deklarera för. Det är försäkringsbolaget som redovisar och betalar in skatten och det syns inte heller i din deklaration. Man behöver alltså inte fundera över sin kapitalförsäkring över huvud taget när det gäller deklaration.

Jag sparar åt mina barn i deras eget namn. Behöver jag tänka på något särskilt när det gäller deklarationen för dem?
Inget särskilt. Deklarationen för barn brukar vara mycket enkel, eftersom att det är färre poster att hålla reda på.

Här har vi sammanställt fler tips inför deklarationen.

Ladda ner din K4.

Nicolas Kortesluoma, jurist och sparexpert hos Aktiespararna

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.