Kategori Okategoriserade

Svanenmärkt räntefond med fokus på bärkraftiga bolag

Fonden Pareto Global Corporate Bond har en diversifierad portfölj av globala företagsobligationer med fokus på bärkraftiga bolag. Som Sveriges första Svanenmärkta räntefond uppfyller fonden också strikta krav på hållbarhet.

Fondförvaltaren, Pareto Asset Management, har varit med länge och är en av pionjärerna inom kreditförvaltning i Norden. Stefan Ericson och Mathias Lundmark, som förval­tar Pareto Global Corporate Bond berättar här om deras strategi och mandat.

Fondens strategi

”Pareto Global Corporate Bond har en tydlig investeringsprocess där vi väljer bort sektorer från första början med högre risk som råvaror, gambling och gaming, tobak och vapen”, säger Stefan Ericson, Head of Fixed Income i Pareto Asset Management och fortsätter:

”En negativ screening, kombinerad med positiv screening i hållbara bolag och mer defensiva industrier är något vi tror kommer skapa en bättre långsiktig avkastning för våra kunder. Pareto Asset Management arbetar systematiskt med etiska värderingar i alla sina fonder. Vår globala fond Pareto Global Corporate Bond tar detta ett steg längre och blev 2018 den första Svanenmärkta kreditfonden i Sverige.”

Både Stefan Ericson och Mathias Lundmark har lång erfarenhet av finans­branschen och har tidigare arbetat på bank respektive hedgefond i New York men också på ledande fondbolag i Sverige. Paretos glo­bala fond fungerar som ett komplement till den nord­iska systerfonden Pareto Nordic Corporate Bond. Tillsammans skapar de båda fonderna en hållbar strategi med närhet till Norden och global ex­ponering som ska fungera som pusselbitar i en investerares ränteportfölj. Båda fonderna är valutasäkrade till SEK.

Innehav i fonden

En del av bolagen i Pareto Global Corporate Bond är marknadsledande underleverantörer och en del är skogsrelaterade samt hälsorelaterade bolag. Det finns givetvis fler sektorer men de tre ovan lyfts fram som kärnsegment i fonden.

”Vi investerar till exempel hellre i ledande globala underleverantörer än i priskänsliga råvaror eller fastighetsobli­gationer utan pant. En bred global exponering är huvudanledning till att vi avviker mot kreditexponering här i Norden och kan bidra till kunders portföljer och diversifiering”, säger Mathias Lundmark.

Sveriges första svanenmärkta räntefond

”Vi är också väldigt stolta över att vara den första kreditfonden i Sverige med Svanens kvalitetsstämpel, sparare runt om i Norden kan nu också investera i en Svanenmärkt kreditfond som uppfyller tuffa hållbarhetskrav”, avslutar Stefan Ericson.

Läs mer

Stefan Ericson och Mathias Lundmark på Pareto Asset Management

Pareto Global Corporate Bond

En aktivt förvaltad räntefond med global exponering och SEK-skyddade innehav. Kupongerna (kontantavkastningen) i fonden ligger i skrivande stund på i snitt 4,5 procent i lokal valuta.

Fondtyp: Räntefond

Förvaltningsavgift: 1 %

Riskprofil: 3/7

KÖP

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.