Kategori Okategoriserade

Hållbara talanger bland globala småbolag

Vi har intervjuat Ylwa Häggström och Pär Löfving som tillsammans förvaltar Öhman Fonders nya aktiefond Öhman Global Småbolag Hållbar.

Ni har nyligen lanserat Öhman Global Småbolag Hållbar. Kan ni berätta mer om fonden och er investeringsstrategi?

Öhman Global Småbolag Hållbar investerar över hela världen i mindre bolag, som väljs utifrån ett investeringstema* och där bolagens hållbarhetsarbete och långsiktiga tillväxtmöjligheter sätts i fokus.

Från ett universum av tusentals möjliga kandidater har vi nu landat i en portfölj som innehåller ett 50-tal spännande bolag. Det är bolag som gynnas av ihållande och övergripande trender, som har hållbara affärsmodeller och där värderingen anses blygsam i förhållande till potentialen”, säger Ylwa Häggström.

Varför ska man investera i fonden?

”Småbolag är ett spännande segment av aktiemarknaden, där många intressanta möjligheter finns. Fonden ska dock ses som en långsiktig investering och den förtjänar en plats i varje väldiversifierad portfölj, till exempel i pensionsportföljer eller i barnens fondportföljer.

Fonden är ett också ett bra komplement till en traditionell aktieportfölj eller andra aktiefonder som ofta har större bolag i innehavslistan. Alla stora bolag har en gång varit små, det är alltid en spännande tanke att ha med sig”, säger Ylwa Häggström.

Vad är fördelarna med att investera i hållbara småbolag?

”Att investera i mindre bolag är ett effektivt sätt att nå exponering mot ett investeringstema i och med att verksamheten oftast är mer fokuserad. Dessutom är det lättare att hitta ”oupptäckta talanger” bland mindre bolag eftersom de inte har samma analytikertäckning och därför ofta flyger under radarn. De växer oftast snabbare än de större bolagen och är i högre grad specialiserade inom sitt produktområde.

Mindre bolag har naturligtvis inte samma resurser som de större bolagen vad gäller frågor som relaterar till hållbarhet, men det är samtidigt lättare att föra en dialog med ledande befattningshavare och därmed påverka hållbarhetsarbetet i rätt riktning. Precis som med de större bolagen kommer vi vara aktiva i vårt påverkansarbete mot de mindre bolagen”, säger Ylwa Häggström.

Vilka hållbara teman har ni valt att fokusera på?

”Ett tema som vi har fokuserat lite extra på vid uppstarten av fonden är samhällets elektrifiering. Ny energiteknik är superintressant och det finns olika vinklar man kan investera i. Dels kan man titta på tekniska landvinningar som leder till lägre energiförbrukning och förbättrad effektivitet i överföring av ström, dels är nya energikällor ett område som skapar intressanta investeringsmöjligheter.

En tydlig trend är att fler och fler av samhällets funktioner drivs av elektricitet. På tjugo år har vi fördubblat det globala behovet och den trenden fortsätter och är viktig. En ökad eldrift är en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen och för att nå våra gemensamma klimatmål”, säger Ylwa Häggström.

Har ni hittat några bolag som gynnas av denna trend?

”Ett bolag som vi har investerat i och som gynnas av trenden mot en ökad elektrifiering är nederländska Alfen. Bolaget tillverkar bland annat laddstolpar till elbilar och växer kraftigt. En investering i ett bolag som Alfen ger oss en tydlig exponering mot elektrifieringstrenden.

Man kan naturligtvis även köpa ett större bolag som ABB, som också är verksamma inom området, men då utgör laddstolpar bara en ytterst liten del av den totala omsättningen. I Alfens fall står laddstolpar för nära 20 procent av omsättningen och verksamhetsområdet växer med runt 70 procent årligen. Hela bolaget växer med ungefär 40 procent per år, vilket är mycket för ett verkstadsbolag”, säger Ylwa Häggström.

Vilka fler teman har ni fokuserat på?

”Ett annat spännande tema vi har tittat närmare på är husdjursmarknaden. Husdjursmarknaden växer kraftigt och bara i Sverige spenderar vi mer än två och en halv gång mer på våra husdjur idag än för 15 år sedan. Och trenden visar på ett liknande mönster globalt. Det borgar för att det långsiktigt finns flera intressanta investeringsmöjligheter”, säger Pär Löfving.

Vilka bolag är vinnare på husdjurstrenden?

”Det finns ett antal mindre bolag som är relativt nystartade och som kommer kapitalisera på den snabbt växande trenden. Bolagen finns inom olika nischer alltifrån mat, mediciner och veterinärbesök till pälsvård och försäkringar. Bland de mest uppmärksammade bolagen finns de som fokuserar på onlineleveranser av djurartiklar, exempelvis Chewy i USA och Zooplus i Tyskland.

Vi har nyligen tecknat aktier i börsintroduktionen av Musti Group som är en finsk husdjurskedja med verksamhet i Norden. Bolaget säljer högkvalitativ djurmat och tillbehör online och i sina 277 butiker (slutet av 2019). Musti Group äger bland annat: i Sverige butikskedjan Arken Zoo och online plattformen VetZoo, i Finland Musti ja Mirri och i Norge Musti. Över 50 procent av bolagets försäljning kommer från deras egna varumärken som inte kan köpas någon annanstans. Musti Group har en stark position på den fragmenterade nordiska husdjursmarknaden med en marknadsandel på 22 procent. Bolaget har en starkare position i Finland och i Sverige (32 respektive 28 procents marknadsandel) jämfört med Norge där de endast har fem procent marknadsandel. Den nordiska husdjursmarknaden är mindre konjunkturkänslig och förväntas växa enligt Musti Group med cirka fyra procent per år de kommande fyra åren. Vi anser att Musti Group är väl positionerade för att ta tillvara på den tillväxten.

En annan nisch som också är intressant är djurhälsa. Bolagen inom detta segment växer snabbt samtidigt som de har en stabil och defensiv karaktär. Dessa bolag har också flera stora fördelar jämfört med vanliga läkemedelsbolag. De har ingen exponering mot de hälsovårdsreformer som vi ser i USA just nu, utvecklingstiderna för nya mediciner är kortare och hotet att generiska kopior utvecklas är mycket mindre. I vår analys har vi identifierat ett antal bolag som intressanta för fonden, till exempel Dechra i Storbritannien, Virbac i Frankrike och Heska i USA.

Slutligen vill vi även lyfta fram djurförsäkringar som en spännande nisch. Denna marknad har en stor potential givet att många husdjur globalt är oförsäkrade, i motsats till hur det ser ut i Sverige. Av 90 miljoner hundar i USA är bara en till två procent försäkrade. Husdjursförsäkringar flyger under radarn för de stora försäkringsbolagen, vilket ger en öppning för mindre specialistbolag. Till exempel är Trupanion ett specialiserat djurförsäkringsbolag med stark tillväxt. Potentialen i marknaden är stor och allt fler väljer nu att försäkra sina husdjur”, säger Pär Löfving.

*Tematiska investeringar är investeringar som följer långsiktiga samhällstrender med betydande ekonomiska effekter på företag och sektorer. Genom att identifiera dessa trender strävar man efter att investera i företag som förväntas dra ekonomisk nytta av utvecklingen. Med detta som utgångspunkt spelar företagens geografiska hemvist eller sektortillhörighet mindre roll för investeringsbeslutet.

Öhman Fonder

Läs mer om Öhman Global Småbolag Hållbar.

Läs mer om fonden

Du kan även spara i Öhman Fonders andra fonder hos oss. Logga in på din depå för att läsa mer om deras fonder.

Är du inte kund hos oss? Bli kund här >

Öhman Global Småbolag Hållbar

En aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag med ett välutvecklat hållbarhetsarbete eller en tydlig ambition om att etablera ett sådant.

Fondtyp: Globalfond

Förvaltningsavgift: 1,50 %

LÄS MER OM FONDEN

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.