Kategori Okategoriserade

Hur påverkar en Brexit oss och hur tänker du när det gäller dina investeringar och sparpengar?

Oron är stor för vad ett brittiska folkomröstningen om sitt medlemskap i EU ska få för resultat. Blir det ett ja, dvs. att Storbritannien lämnar EU kommer det att få effekt inom flera områden. Vi har frågat fyra finansprofiler om de tror att vi får se en Brexit, hur det kommer att påverka oss och hur de själva gör med sina investeringar och sparpengar just nu. Av de vi frågat tror ändå tre av fyra på att det inte blir en Brexit, flera av dem väljer också att öka sina investeringar i aktier

 

Jonas Olavi, aktie- och tillgångsstrateg på Alfred Berg

Blir det en Brexit?

Jag tror inte det blir en Brexit. De ekonomiska kostnaderna bör överväga de påstådda fördelarna av att stå utanför. Det kommer sannolikt att vara jämt och man skall också komma ihåg att omröstningen är rådgivande, inte tvingande. Att sedan 2/3-delar av parlamentet är för att stanna gör det politiskt svårt att direkt acceptera ett utträde om premiärministern så önskar.

 

Hur skulle en Brexit påverka Sverige, svenska bolag och världens/Stockholmsbörsen?

En Brexit påverkar inte Sverige handelsmässigt som en direkt effekt, snarare först i andra hand. Det är till exempel rimligt att tänka sig att investeringsviljan minskar något för brittiska affärer, vilket skulle minska intäkterna från England för de bolag som är exponerade där. Men egentligen är det ju bara en kontrakturell frågeställning där handelsutbytet kommer ske under ett nytt avtal, möjligen mer till nackdel för brittiska bolag.

Den sekundära effekten skulle kunna bli att osäkerheten kring hur EU skall se ut i framtiden ökar då kritikerna kommer få vatten på sin kvarn. Dessa kommer antingen förespråka att lämna EU eller att omförhandla rådande villkor. Då är det rimligt att förvänta sig att EU-anhängarna, ECB etc, kommer göra sitt yttersta för att försvara EU:s grundprinciper och fördelar, för sådana finns det förstås gott om. Ju längre denna diskussionsstorm pågår desto mer osäkerhet, vilket bör leda till en svag, eller åtminstone skakig börs.

 

Hur ska man ska agera just nu – fly börsen eller investera?

Jag tycker inte att man skall fly börsen. Faktum är att kurserna redan har påverkats negativt av risken för en Brexit, det man kallar diskonterat. En hel del är således redan i kurserna. Om vi blickar bortom Brexit ser världskonjunkturen ganska OK ut. Förvisso har den reviderats ned under året, men man kan nog förvänta sig en global tillväxt kring 3-3,5%. I en sådan miljö där räntorna kommer förbli mycket låga under lång tid framöver, inflationen vara låg och centralbankerna stimulerar så är aktier en intressant tillgångsklass.

Så min slutsats är att marknaderna överdrivit riskerna, att kurserna tagit höjd för en hel del negativt men att en eventuell Brexit inte kommer bli vare sig en ny Grexit- eller en ny Lehmanhändelse. Som svensk och nordisk investerare skall man istället sondera bland våra spännande bolag, och sådana finns det gott om.

 

Annika Creutzer, privatekonomisk expert och journalist

Blir det en Brexit?

Mycket möjligt av opinionsmätningarna att döma. Men det kommer i så fall att bli en lång process som tar flera år. Frågan är också om landet lämnar alla avtal också eller bara medlemskapet.

 

Behöver man vara orolig – vad kan hända om Storbritannien lämnar EU? (sett till ekonomi och investeringar/sparande)

Direkt kan det påverka växelkursen. Pundet faller i värde och troligen även euron. Möjligt är att kronan blir starkare gentemot dessa valutor. Den som tror på utträde bör därför vänta med att köpa resevaluta till efter midsommar och tror man Bremain kan man göra tvärtom. Orolig? Nej, men medveten om olika effekter. Ett nej till EU bör också innebär minskad handel och därmed minskade inflationsförväntningar, alltså fortsatt låga räntor. Det var därför som Janet Yellen och Fed valde i förra veckan att avvakta resultatet och inte höja den amerikanska styrräntan.

Både stärkt krona och minskade inflationsförväntningar går emot vad Riksbanken i Sverige hoppas på. Det kan alltså dröja ytterligare innan vi får den första höjningen. Möjligt ökar också andra åtgärder som obligationsköp. Allt fler nämner också helikopterpengar som ett alternativ, alltså pengar direkt till hushållen för att stimulera konsumtionen och få fart på inflationen.

Det viktigaste är dock vad som händer med den svenska exporten och jobben. Om det blir exit och allt mer pessimism kring EU påverkar det negativt. Storbritannien är vår femte största handelspartner och det tredje största landet när det gäller utländska investeringar i Sverige (enligt svenska ambassaden i Londons hemsida). Sämre för företagen leder till sämre med jobb och det är mycket olyckligt när så många behöver komma in på arbetsmarknaden.

 

Hur gör du med ditt sparande i aktier och fonder med anledning av ovan?

Jag brukar vikta ner under sommaren och det har jag redan gjort i år. För att få känna riktig semesterkänsla vill jag slippa tänka på placeringar. Jag har alltså flyttat en del, framför allt från indexfonder till korta räntefonder. Vissa stockpickers tror jag är skickliga nog att parera eventuella dippar. Men hoppas att det bara är över sommaren och att jag kan flytta tillbaka till en optimistisk marknad i början av hösten. Och jag flyttar bara det som ligger i ISK och pensionssparande där jag inte behöver skatta för vinster.

 

Petrusko, finansbloggare

Blir det en Brexit?

Nej, likt spelbolagen tror jag inte på en Brexit. Det känns avlägset likt oddsen 1,32 för stanna och 3,2 lämna.

 

Hur tror du att en Brexit skulle påverka börsen och våra investeringar och sparpengar? 

Jag tror inte att en Brexit påverkar nämnvärt på sikt. Kanske blir det några skakiga börsdagar men inte mer än så. Rent operationellt för bolagen tror jag inte det är något som påverkar nämnvärt negativt. Storbritannien kommer inte försvinna från jordens yta utan de kommer finnas kvar och fortsatt existera även vid en eventuell brexit. Handel osv kommer fungera utmärkt även utan EU.

 

Hur gör du med ditt sparande i aktier och fonder med anledning av ovan – köper du eller säljer just nu, osv…?

De senaste veckorna har börsen surat ordentligt. Vi har gått in i en historiskt svag period som sträcker sig över sommaren till och med hösten. Kanske har nedgången fått extra fart av oro för Brexit. Jag har passat på att köpa mer aktier i mina portföljbolag nu när de blivit billigare. Börsen är det placeringsalternativ som ger bäst avkastning på lång sikt. Så har det varit historiskt och så lär det förbli.

Att köpa regelbundet i stora bra bolag på Stockholmsbörsen är ett sunt långsiktigt sparande. Att passa på att köpa lite extra när det backar är en god ide men att försöka tajma och sälja när det backar är meningslöst. Statistik visar att vi inte lyckas sälja och köpa vid rätt tillfälle för att skapa överavkastning på kort sikt. Resultatet blir att man säljer vid fel tillfälle och sedan köper igen vid ”fel” tillfälle. Man köper dyrt och säljer billigt alltså. Visst kan man ha tur att träffa rätt någon enstaka gång men man gör det inte uthålligt.

Jag är inte det minsta rädd för Brexitskräcken, däremot är jag tacksam för  ”rean” som den sannolikt bidragit till. I snart 30 år har jag sparat i aktier och jag har varit med om flera kriser, IT-krisen, Finanskrisen mfl. Gemensamt för dem allihop har varit att de bjuder på bra köpläge. Aktierna man redan äger backar i värde men krisen varar inte för evigt och strax är börsen och aktierna uppe på ännu högre nivåer.

 

Christina Engelen, grundare av Facebook-gruppen ”Tjejer som gillar aktier” och ordförande för Aktiespararna Västerås

Blir det en Brexit?

Jag tror att nejsidan kommer att vinna i slutändan, dvs att det inte blir någon Brexit.

 

Hur tror du att en Brexit skulle påverka börsen och våra investeringar och sparpengar?

Det kan tyckas som en avlägsen fråga men är ganska viktig både för oss och övriga länder i den Europeiska gemenskapen. Storbritannien är 4:e största exportmarknaden för Sverige och ett urträde ur EU skulle resultera i att det blir svårare (dock inte omöjligt) att exportera dit. Nya handelsavtal förhandlas säkerligen fram, och vi exporterar ju en hel del även till andra länder utanför EU (Schweiz, Norge osv), så det fungerar.

Ett land som Storbritannien är en stark deltagare i unionen och lämnar ett rejält hål efter sig om de kliver ur EU. En svagare och splittrad gemenskap, som vi får om ett av de större länderna kliver ur, kommer nog orsaka en hel del oro och turbulens inom EU. Om börserna sjunker på grund av detta så ser jag det som temporärt, under några veckor eller nån månad.

 

Hur gör du med ditt sparande i aktier och fonder med anledning av ovan – köper du eller säljer just nu, osv…?

Om aktiekurserna sjunker så vill jag gärna passa på att handla bra kvalitetsaktier för att fylla på i mitt långsiktiga sparande. Jag kanske är lite försiktig med de bolag som har allra störst exponering mot Storbritannien, tills jag ser hur marknaden reagerar. Fonder har jag bara i PPM och tjänstepension med exponering mot olika marknader och branscher för att sprida risken.

Jonas Olavi, aktie- och tillgångsstrateg

Alfred Berg

Annica Creutzer

Journalist och privatekonomisk expert

Petrusko

Finansbloggare

Christina Engelen

ordförande för Aktiespararna Västerås grundare av Facebook-gruppen ”Tjejer som gillar aktier”