Kategori Okategoriserade

Så gör du för att gå på en bolagsstämma

 

Perioden för bolagsstämmor är snart igång och många undrar vad man ska göra om man vill gå på en bolagsstämma. Camilla som jobbar på vårt Backoffice, vet vad du ska tänka på.

Rösträttsregistrering

Vad betyder rösträttsregistrering?

Alla bolag har en så kallad aktiebok, där alla aktieägare är registrerade. Men om du har aktierna i en depå hos en förvaltare som Aktieinvest, så är det Aktieinvest som står som ägare i bolagets aktiebok.

När du ska gå på en bolagsstämma behöver du få ditt aktieinnehav registrerat i ditt eget namn i aktieboken, för att du skall få din rösträtt på dina aktier.

Du måste äga minst en hel aktie för att kunna få rösträtt. Det viktiga är att du loggar in på din depå fem dagar innan själva bolagsstämman. Där går du till Min depå/Inställningar och Bolagsstämmor. Kryssa i rutan och spara. Depåinställningen behöver du bara göra en gång per depå. Sedan anmäler du till bolaget att du tänker komma på stämman.

Hur gör jag för att rösträttsregistrera mina barns aktier hos er?

Eftersom det bara är ägaren själv som kan registrera inställningarna på depån och barn inte har behörighet till det så måste du som förälder få hjälp med att registrera aktierna i barnets namn. Då ringer du bara till vår kundservice så hjälper vi dig med detta. Sedan behöver du ta med personbevis samt en fullmakt från andra föräldern för att rösta på stämman.

Hur gör jag som delägare i en aktiesparklubb för att rösträttsregistrera mina aktier hos er?

Som delägare kan du registrera dig för din andel i klubben. Alltså av klubbens totala innehav kan du registrera dig för din procentandel. Och det görs precis på samma sätt med inställningen på Min depå/Inställningar och Bolagsstämmor.

Gå på bolagsstämma

Om man vill delta på en bolagsstämma, vad ska jag tänka på om jag har mitt aktiesparande hos Aktieinvest?

Du måste äga minst en aktie för att kunna få rösträtt. Äger du endast fraktioner (decimaler) som inte uppgår i en fullständig aktie kan du ej få rösträtt.

Det viktiga är att du loggar in på din depå fem dagar innan själva bolagsstämman. Där går du till Min depå/Inställningar och Bolagsstämmor. Kryssa i rutan och spara. Depåinställningen behöver du bara göra en gång per depå. Sedan anmäler du till bolaget att du tänker komma på stämman.

Vill du gå på bolagsstämma även nästa år behöver du inte göra något eftersom depåinställningarna finns kvar. Dina aktier kommer bli registrerade i ditt namn med automatik hädanefter.

När kan jag senast registrera mina aktier för att kunna delta på bolagsstämma?

Fem bankdagar innan bolagsstämman behöver du kryssa i att du vill rösträttsregistrera dina aktier i depån. Då är du registrerad som aktieägare på bolagets avstämningsdag.

Övriga frågor kring rösträttsregistrering och bolagsstämma

Om jag har samma aktie på flera olika depåer. Hur ägarregistrerar jag alla?

Har du fler depåer behöver du göra samma inställning på samtliga depåer.

Hur kan jag se vilket antal aktier Aktieinvest har rapporterat i mitt namn?

Det ser du på samma sida som du registrerar dina inställningar på: Min depå/Inställningar och Bolagsstämmor. Men du ser det först dagen efter det att din registrering är gjord.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta om aktieinnehavet står i någon annans namn?

Ja det går bra om du får en fullmakt av den som äger aktierna att rösta i dennes ställe och att ägaren har fått sitt aktieinnehav ägarregistrerat i sitt namn.

Kan jag gå trots att jag glömt ägarregistrera mig?

Kontakta bolaget direkt och hör om du kan få komma som gäst. Det brukar ofta gå bra.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss via mail [email protected] eller telefon 08-5065 1700 så får du svar.

Camilla,

Aktieinvest Backoffice

Logga in för att registrera dig på en bolagsstämma

LOGGA IN

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.