Kategori Sparande

Börsläget med Bornold: ”Mycket som pekar på att 2024 blir ett bra börsår”

Joakim Bornold, styrelseordförande i Aktieinvest, ger sin syn på börsläget hittills 2024 och hur året kan utvecklas – med både räntor och världsläge i åtanke.

Se videon eller läs sammanfattningen nedan för att ta del av Bornolds syn på börsåret 2024.

Hur har det gått på börsen hittills i år?

”Det har varit en försiktig start på börsåret 2024. Det är dock inte bilden vi bör ha över hela året. Mycket pekar på att börsåret 2024 blir positivt.”

”Räntorna har troligen en hel del att göra med läget just nu. Många väntar sig nu att räntorna ska ner och det fort. När räntorna börjar sjunka har ekonomin en större chans att återhämta sig.”

”Ser man globalt så har inflationssiffrorna i Europa och USA kommit ner lika snabbt som man väntat sig, vilket i sin tur bidrar till det mer försiktiga läget på börsen i januari 2024.”

Den höga räntan har satt sina spår

”Räntan har varit hög länge nu vilket satt sina spår på många sektorer och bolag. Bland annat tillväxtbolag har känt av både inflation och ränta, och många har även behövt dra ner på ambitioner såväl som personal.”

”Det kommer mest troligt att ändras under året. Räntan gör det dyrt att finansiera verksamheten om intäkterna inte räcker till, vilket gör att riskaptiten sjunker. Sänks räntan, och finansieringskostnaderna lättar, pekar en hel del på att de bolagen som kämpar extra nu återhämtar sig. Börsen, som ofta ligger mellan ett och tre kvartal före, kommer troligtvis visa på en återhämtning redan under året.”

Bra år för bygg och bank

”Vi har tidigare pratat om hur byggsektorn har haft det tufft under 2023. Resultaten kanske är svaga just nu, men orderingången är stabil och det finns ett stort uppdämt behov av bostäder, fastigheter och infrastruktur. Så byggbolagen kan man gott kika lite på.”

”Bankerna har det gått väldigt bra för på sistone. Trots att det finns viss oro över att eventuell sänkning av räntan kommer påverka räntenettot kommer den svenska ekonomin sannolikt hålla sig robust. Det innebär att bankerna fortsätter få en stabil inkomst från sina kunder, vilket i sin tur stabiliserar deras resultat.”

Världsläget: orosmoln på horisonten

”Trots att den svenska ekonomin ändå är stabil och ser rätt bra ut just nu finns det orosmoln på den globala horisonten. Det är många pågående konflikter runtom i världen just nu, och kommer det en till, om exempelvis spänningarna i Mellanöstern eller Taiwan förvärras, kommer det mest troligt ha en dämpande effekt på världsekonomin.”

”Det är viktigt att ha i åtanke som både människa och investerare, eftersom det kan påverka riskaptiten och börsläget”

Positiva förhoppningar inför börsår 2024

”Trots orosmolnen på den globala horisonten ser det ändå bra ut för börsår 2024. Räntesänkningarna som ser ut att vara på g ger utrymme för möjligheter för positiv utveckling på börsen. Om vi klarar oss undan fler oroshärdar kan vi landa i att 2024 kommer bli ett bra år på börsen.”

/Joakim Bornold, styrelseordförande i Aktieinvest.

Spara mer genom att streama mindre

Vi svenskar älskar våra TV-program – särskilt under den långa, kalla vintern. Men behöver vi verkligen alla kanaler och streamingtjänster vi prenumererar på?

Vi undersöker hur mycket ett hushåll kan spara på sikt genom att dra ner på antalet prenumerationer och istället investera pengarna.

Läs mer

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Marcus Hernhag deltar i aktieskolan.