Kategori Jämställdhet, Sparande

Framtidsfeministen jämställda aktieportfölj firar 5 år!

Den 15:e maj firade Framtidsfeministen fem år. Det är då exakt fem år sedan jag köpte de första jämställda aktierna till Framtidsfeministens aktieportfölj.

Framtidsfeministen Sandra Burbon tror på ett jämställt sparande
Den 15:e maj firade Framtidsfeministen fem år. Det är då exakt fem år sedan jag köpte de första jämställda aktierna till Framtidsfeministens aktieportfölj.

Det känns overkligt – tiden går så otroligt fort!

Little did I know att jag skulle få sprida Jämställdhet = CASH i media, på föreläsningar, bloggen och även nu skriva en bok. Det har varit en helt sjuk resa.

Läs mer: Därför startade jag Framtidsfeministen

Mitt mål när jag startade Framtidsfeministen var att investera i jämställda bolag eftersom jag brinner för en jämställd framtid. Avkastningsmålet var att gå LITE bättre än börsen eftersom jämställda bolag (generellt) är mer lönsamma.

Läs mer: Därför investerar jag i jämställda bolag

Målet har jag lyckats med kan man säga…

Portföljen har sedan 15:e maj 2015 till 14:e maj 2020 gått upp 83 procent vilket motsvarar en årlig avkastning på 13 procent (Stockholmsbörsens OMXS Benchmark GI har under samma period gått upp 23 procent totalt).

Min aktiestrategi

Min strategi har förändrats lite under åren och jag försöker hela tiden förfina strategin.

Strategin för Framtidsfeministen jämställda aktieportfölj ser ut så här:

  • Jag ser över portföljen en gång varje halvår
  • Jag månadssparar i portföljen varje månad (via Framtidsfeministens sparbox)
  • Jag väljer ut bolag genom att gå igenom stegen nedan.

Mina kriterier

  1. Bolagen ska vara noterade på Stockholmsbörsen
  2. Högsta ledningen i bolagen ska vara jämställda
  3. Bolagen ska ge aktieutdelning
  4. Verksamheterna ska vara lätta att förstå och affärsmodellerna ska vara hållbara
  5. Bolagen ska växa med stabila vinstmarginaler

Jag sprider sedan risken i olika stora bolag samt minst fem branscher.

Portföljen viktas sedan jämnt med lika stor fördelning per bolag.

Nu ska jag fira!

Hälsningar,

Sandra ”Framtidsfeministen” Bourbon

Till Framtidsfeministens sparbox

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i Framtidsfeministens sparbox. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Aktieinvest samarbetar med Sandra Bourbon vid sammansättningen av denna sparbox. Det innebär att hon erhåller en ersättning baserad på antalet månadsspar som sparboxen genererar. Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.