Kategori Jämställdhet, Sparande

Hur jag väljer jämställda bolag

För att ett bolag ska få vara med i jämställdhetsportföljen ska det vara jämställt, ge utdelning, vara lätt att förstå samt bra historiska siffror med tillväxt och vinster. Dessa kriterier tror jag kommer att bidra till en bra avkastning på lång sikt.

För att ett bolag ska få vara med i jämställdhetsportföljen ska det vara jämställt, ge utdelning, vara lätt att förstå samt bra historiska siffror med tillväxt och vinster. Dessa kriterier tror jag kommer att bidra till en bra avkastning på lång sikt.

Bolagen jag investerar i finns i Sverige och har funnits på börsen relativt länge, det vill säga så investerar jag inte i några nyintroducerade bolag.
Nedan beskriver jag mer i detalj vad jag tittar på för de fyra olika stegen.

Figur 1 Framtidsfeministens investeringsprocess

STEG 1: Jämställdhet i bolaget

Jag utgår från AllBrights vita lista som rankar bolag efter jämställdhet i ledningen (minst 60%/40%), linjen och styrelsen. Detta är den viktigaste parametern för mig då jämställda bolag är mer lönsamma (källa: PIIE) och presterar bättre på börsen (källa: McKinsey).

STEG 2: Utdelning

Många bolag delar ut delar av sin vinst till sina aktieägare. Detta kallas utdelning. Jag väljer bolag som har en aktieutdelning kring 3 %.

Utdelningen återinvesterar jag sedan i portföljen för att få den så kallade ränta-på-ränta-effekten som kan liknas vid en snöboll som rullar fortare och fortare ju större den blir.

Aktieinvest återinvesterar utdelningen automatiskt (och kostnadsfritt) åt sina kunder vilket är riktigt smidigt.

STEG 3: Lätt att förstå

För mig är det viktigt att bolaget är lätt att förstå. Jag ska också tro att det finns en efterfrågan på bolagets tjänster eller produkter även i framtiden.

STEG 4: Historisk data

Jag vill investera i bolag som växer. Jag tittar på omsättningen som ska vara i uppåtgående trend samtidigt som vinsterna ska hänga med. Viktigt att tänkte på är att ingen kan spå in i framtiden men jag tycker ändå att historisk data är bra för att få en hint om framtiden.

Hur gör du?

/Framtidsfeministen Twitter och Facebook

 

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Min jämställda sparbox hittar du här. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.