Kategori

Förövaren har kommit åt en mycket liten del av den data som funnits på våra interna servrar. Exempel på uppgifter som varit föremål för stöld är uppgifter som namn, personnummer och kontaktinformation, samt historisk ekonomisk och finansiell information. Den data som stulits har funnits i våra administrativa miljöer, inte i själva handelsplattformen.