Kategori

Vi har en god uppfattning om vad som har skett, men p.g.a. den pågående polisutredningen kan vi inte berätta om det i dagsläget. När utredningen är klar kommer vi att återkomma med en utförlig redogörelse kring vad som har skett.