Kategori

Vi har blivit utsatta för ett yttre hot och ett mycket allvarligt brott. Vi arbetar ständigt för att ha en säker miljö. När utredningen kring händelsen är klar kan vi ta ställning till eventuella kompletterande säkerhetslösningar.