Kategori

Utöver blanketten för avslut behöver vi också få in en kopia på fullständig bouppteckning och vidimerade ID-kopior på samtliga dödsbodelägare. Den vidimerade ID-kopian kan vara kopia på körkort eller pass som bevittnas av två utomstående personer. Vidimeringen ska innehålla namn, underskrift, personnummer samt telefonnummer. Ni kan även använda er utav vår blankett för vidimering som du finner här.

OBS: Vi behöver endast vidimerade ID-kopior vid flytt av tillgångar utanför Aktieinvest.