Kategori

För att avsluta en avliden anhörigs depå behöver vi få in dokumentation från dödsbodelägarna. Ni hittar blanketter för avslut av dödsbo här. Välj blankett efter vilken depåtyp som ska avslutas, d.v.s. om dödsboets depå är en traditionell depå, ska blanketten för traditionell depå användas. Om dödsboets depå är en ISK, ska blanketten för ISK användas.