Kategori

Osäkerheten på marknaden är stor och det finns en risk för ytterligare sanktioner riktade mot Ryssland som kan påverka Rysslandsfonder. Vi väljer därför att stänga möjligheten för handel i dessa fonder.