Kategori

I dagsläget gäller det endast rena Rysslandsfonder. Vi följer utvecklingen noga. Fler fonder kan påverkas, fondbolagen kan exempelvis själva välja att stänga ner in- och utflöden.