Kategori

Vi måste ta reda på vilka av våra kunder som är skatteskyldiga i USA och lämnar ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Aktieinvest måste även i vissa fall dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.