Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

Vi måste ta reda på vilka av våra kunder som är skatteskyldiga i USA och lämnar ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Aktieinvest måste även i vissa fall dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.