Kategori

The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, är ett avtal mellan skattemyndigheterna i Sverige och USA. Det går ut på att Skatteverket och den amerikanska federala skattemyndigheten IRS delar uppgifter om kapitalinkomster och kapitaltillgångar med varandra. Den svenska myndigheten lämnar uppgifter om amerikanska personer och den amerikanska myndigheten lämnar uppgifter om svenska personer. 

Avtalet bygger på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Det är en lag som ska förhindra skatteflykt. FATCA-avtalet har även införts i svensk lagstiftning och gäller från och med 2015-04-01. 

Mer information om FATCA finns på Skatteverkets hemsida.