Kategori

Det kan det göra och det kan gå snabbt. Just nu är läget väldigt osäkert. Det går inte att säga exakt vilka fonder som kan komma att stoppas och hur ytterligare sanktioner kan komma att påverka. Fondbolagen själva kan exempelvis välja att stänga ner in- och utflöden.