Kategori

Om vi har indikationer som tyder på att man skulle kunna vara skatteskyldig i USA så kommer vi att kontakta den berörda kunden för mer information. Antingen för att få in det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) eller för att få intyg som bekräftar att man inte är skatteskyldig i USA.