Kategori

De allra flera har sin skattehemvist i det land där de bor. Särskilda omständigheter såsom utlandsstudier, utlandsjobb eller resor som sträcker sig över en längre tid kan dock innebära att du betraktas som skatterättsligt bosatt i ett annat land, eller i fler än ett land samtidigt.