Kategori

Tidigt på morgonen den 27 september upptäckte vi på Aktieinvest att vi utsatts för en ransomware-attack.

Den attack som Aktieinvest utsatts för är en så kallad ”Ransomware as a service-attack”, med ett virus som heter Lockbit 2.0. Viruset är designat för att slå mot en Microsoftbaserad miljö, och det är också så som vi påverkats. Vår handelsplattform är en autonom miljö, och attacken har därmed inte slagit mot den. Därför kan du känna dig trygg i att dina tillgångar i form av aktier, fonder, optioner, likvida medel, etc. hos oss inte påverkas av det som hänt.

Händelsen är polisanmäld och anmäld till berörda myndigheter.