Kategori

För att ge bort aktier eller fonder, posta in ett gåvobrev till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Gåvogivaren behöver signera överföringsuppdraget samt få det vidimerat av 2 utomstående personer. För de personer som intygar gåvan ska namnunderskrift, namn, personnummer samt telefonnummer finnas med. Även en vidimerad ID-kopia på gåvogivaren behöver bifogas av säkerhetsskäl. Var noga med att själva upprätta ett gåvobevis sinsemellan.