Kategori

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett schablonbeskattat konto, där schablonskatten baseras på kontots värde istället för de vinster du gjort under året. Har du ett ISK behöver du inte på egen hand deklarera dina försäljningar utan Aktieinvest skickar kontrolluppgifter till Skatteverket som räknar fram schablonskatten.

Skatten för ditt investeringssparkonto beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget för ditt ISK beräknas på en fjärdedel av

  1. Värdet på ditt ISK vid ingången av varje kvartal
  2. De insättningar som gjorts till ditt ISK under året
  3. Värdet av värdepapper som flyttats in till kontot under året

Så här räknar du ut schablonintäkten

Multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 1 %. (Skatteverket har bestämt att som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget.) Resultatet du får fram är den beräknade schablonintäkten som kommer förtryckt i in deklaration där den tas upp som inkomst av kapital. På den betalar du 30 % skatt.

Klicka här för mer information.