Kategori

Individuellt pensionsspar, IPS, beskattas inte med kapitalvinstskatt på affärer och därmed kan du inte kvitta förlusterna med vinster i andra sparprodukter. Det dras inte heller preliminärskatt på utdelningar från svenska bolag. Däremot betalar du en utländsk skatt för utdelningar från utländska aktier.

IPS beskattas av en årlig avkastningsskatt som beräknas på depåns marknadsvärde vid årsskiftet. Storleken på avkastningsskatten varierar beroende på statslåneräntan. Skatten dras direkt från depån.

Vid utbetalning belastas din IPS med en inkomstskatt som dras direkt från kontot och utbetalas till Skatteverket.