Kategori

Du kan välja att flytta dina aktier till ett annat institut om du vill agera annorlunda från Aktieinvests beslut.

Vid respektive uppköp presenterar vi information om uppköpet på vår hemsida. Det är viktigt att du omgående kontaktar oss om du önskar flytta aktieslaget som berörs av uppköpsbeslutet. Vid flytt utgår en flyttavgift enligt vår prislista.