Kategori

Generellt tar Aktieinvest ett beslut för samtliga våra kunders räkning vid ett uppköpsbud. Som kund behöver du alltså inte själv ta beslut i respektive uppköpsärende. I avtalsreglerna kan du läsa vilka kriterier Aktieinvests beslut baseras på.

På Aktieinvests hemsida presenteras information om uppköpserbjudanden. Där framgår om Aktieinvest har accepterat budet eller ej för sina kunders räkning. Om villkoren för budet skulle ändras kan Aktieinvest FK AB komma att revidera beslutet genom att återigen ta ställning till det nya erbjudandet.

Vid ett uppköp får du generellt dina aktier inlösta vid ett visst datum och får likvida medel i ersättning. Detta sker per automatik på din depå.