Kategori

Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket görs med en enkel inställning på din depå. Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman. Det är viktigt att du senast 5 bankdagar innan bolagsstämman rösträttsregistrerar dina aktier.

Så här gör du för att ägarregistrera på din depå:

  1. Klicka på ”Mina sidor”
  2. Klicka på ”Rösträttsregistering”
  3. Välj depå
  4. Kryssa i rutan ”Jag vill rösträttregistrera mina aktier på den här depån”
  5. Klicka på ”Spara inställningar”

Vid registrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du gör samma inställning på samtliga depåer för att alla aktier ska registreras. Inställningen på depån behöver enbart göras en gång.