Kategori Okategoriserade

Aktieanalys: Vad händer i verkstadssektorn när börsen svajar?

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, berättar om hur verkstadssektorn påverkats av den skakiga börsen under 2022 och hur man som småsparare kan tänka kring sina verkstadsinnehav.

Prenumerera på analyser

Filmen spelades in den 27 juni 2022.

Hur går det för verkstadssektorn i en tid då höjda räntor och inflation präglar börsen? Vi frågade Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, som ger sin syn på hur verkstadssektorn reagerar på börsläget och vad man kan vänta sig framöver.

Vad händer på börsen just nu?

”Den stora frågan just nu är vart räntor och inflation tar vägen samt hur konjunkturen utvecklas. Just nu är det en extremt hög inflation och vi ser alltmer höjda räntor, vilket är en trend som gällt ganska länge nu och som har sänkt världens börser. Nu börjar vi se att konjunkturen kan börja att komma att falla ganska kraftigt, främst hos konsumenter som reagerar snabbt på höjda priser.”

Hur påverkas verkstadssektorn av en skakig börs?

”Det som är negativt för börsen har ju också varit negativt för verkstadssektorn, det vill säga hög inflation och höga räntor. De är mer tillväxtberoende och mer cykliska än börsen i övrigt, så om vi får en konjunkturnedgång så kan det finnas en risk för att vi måste ställa ner våra prognoser och att tillväxten mattas av, och det slår ofta lite mer på verkstadsbolagen än på börsen i övrigt.

Men det är inte bara negativt med lägre tillväxt. Det kan också göra att framför allt FED avstår från att höja räntorna så mycket som en del tror att de kan komma att göra, och då är det ju positivt för börsen. Får vi inte de här förväntade räntehöjningar kan vi kanske börja skönja en topp på den här ränteuppgången. Å andra sidan sker det då av fel skäl, det vill säga på grund av att tillväxten mattas av, vilket vi inte heller vill se, så det handlar om en balansgång.”

Hur ska man tänka om man är investerad i verkstadssektorn?

”Verkstadskurserna har fallit väldigt kraftigt, men jag tror att många av dem har mycket bättre uthållighet än många tror. Man är rädd för en kraftig konjunkturavmattning men har glömt att en stor del av verkstadsbolagen har haft en fantastisk orderingång sedan 2020 men inte kunnat leverera. Så vi kommer egentligen inte från en högkonjunktur som alla tror, utan vi kommer från en konjunktur där det inte gått att producera. Bilindustrin har till och med fallande volymer i första kvartalet mot första kvartalet förra året och det fortsätter in i andra kvartalet, trots att det finns ett behov av att producera mycket mer bilar. Jag ser framför mig att nu när den här halvledarkomponentbristen kanske lättas framöver, vilket alla tror, så kommer bilproduktionen att ta fart och då kommer man äntligen kunna beta av orderböckerna som har varit rekordhöga, vilket blir som en kudde. Många av de här verkstadsbolagen kommer att kunna fortsätta att producera på höga nivåer även om efterfrågan faller, för att man har så mycket uppskjuten efterfrågan att ta hand om. Så man kan fortsätta att köpa verkstad, men man ska veta att det kan komma mycket negativ information om efterfrågan, men i själva verket så tror jag att när vi tittar ett år framåt så kommer det inte att vara ett så dramatiskt fall, eftersom de har den här kudden av uppdämt produktionsbehov.

En sammanfattning är att jag tror att det långsiktigt är det bra nivåer i verkstadssektorn värderingsmässigt men jag kanske inte har jättebråttom in. Men att sälja nu på grund av negativ tillväxtinformation tror jag inte heller är bra för då riskerar man att sälja på botten.”

Vilka verkstadsbolag är extra intressanta just nu?

”Tidigare har vi pratat om lågt värderade verkstadsbolagen som fortsätter att vara lågt värderade: Volvo, SKF och Sandvik. Vi tycker fortfarande att de är intressanta. Av de högre värderade bolagen tycker vi framför allt att ABB har rätt trender. Man ska vara långt ifrån konsumenten just nu och nära investeringssegment som elektrifiering, energieffektivitet och industriautomation. Det här är trender som kommer att vara starka oavsett konjunktur, och gynnar också andra verkstadsbolag som Atlas Copco och Alfa Laval.”

Intressanta bolag

Månadsspara direkt i aktier

Med vår spartjänst Andelsorder kan du köpa en del av en aktie till ett belopp som du själv bestämmer (minst 100 kr/aktie). Du kan både göra engångsinvesteringar och sätta upp ett månadssparande. På det viset kan du börja investera i dyra och eftertraktade aktier och enkelt automatisera ditt aktiesparande.

Läs mer om att månadsspara i i aktier

Du hittar fler analyser här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

techbolagVerkstadssektorn