Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Zhoda Investments AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-05-29 – 2024-06-12

Teckningskurs: 0,04 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 10,5 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,04 kronor per aktie.

Avstämningsdag: 27 maj 2024

Teckningstid: 29 maj – 12 juni 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel II för att teckna utan företrädesrätt.

För att teckna med företrädesrätt genom utnyttjande av teckningsrätter, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du förvarar dina befintliga aktier. Anmälningssedlarna nedan avser endast om du önskar teckna ytterligare aktier utöver din företrädesrätt.

Zhoda Investments AB – Memorandum

Särskild anmälningssedel II – Teckning av A-aktier utan företräde

Särskild anmälningssedel II – Teckning av B-aktier utan företräde