Kategori

Inbjudan till teckning av preferensaktier av serie C3 i FishBrain AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-07-03 – 2024-07-17

Teckningskurs: 20,13 kronor

Emissionsbelopp: ca 11,9 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Fem (5) befintliga aktier, oavsett serie, ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) preferensaktie av serie C3.

  • Teckningskurs: 20,13 kronor
  • Avstämningsdag: 2 juli 2024
  • Teckningstid: 3 – 17 juli 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan villkor & anvisningar samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Villkor & anvisningar

Terms & Conditions

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde – BankID

Anmälningssedel II – Teckning utan företräde