Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Phoenix Biopower AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-06-24 – 2024-07-08

Teckningskurs: 9,00 kronor per Unit, motsvaraden 3,00 kronor per B-aktie.

Emissionsbelopp: ca 9,4 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, ger en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B.

  • Teckningskurs: 9,00 kronor per Unit, motsvarande 3,00 kronor per B-aktie.
  • Avstämningsdag: 19 juni 2024
  • Teckningstid: 24 juni – 8 juli 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum