Kategori

Villkor 1:500

För femhundra (500) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 juli 2020.