Kategori

Befintliga B-aktier ersätts med stamaktier i relationen en (1) B-aktie ersätts av en (1) stamaktie. Samtidigt ändras kortnamnet från AAP B till AAA.